380 kV-tracé

Geen grijze energie faciliteren, maar in duurzame energie investeren

Tegen een 380 kV-verbinding in Brabant
De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie is tegen elk 380 kV-tracé tussen Borssele en Tilburg. Volgens ons is de opwaardering van het huidige netwerk niet duurzaam en verkwisting van 1 miljard euro belastinggeld. Wij willen inzetten op energiebesparing en lokaal opgewekte, duurzame energie en niet doorgaan op de doodlopende weg van fossiele brandstoffen. Het is nu meer dan ooit tijd om de omslag te maken naar duurzame energie, zodat de CO2-uitstoot daalt en de aarde niet verder opwarmt.

Achtergrond
Voormalig Minister van Economische Zaken Kamp was vastberaden dat de 380 kV-verbinding er moet komen. Lokale en provinciale bestuurders hebben een tracé aangedragen waar de minister ook voor heeft gekozen. De minister acht de aanleg van de verbinding nodig omdat, door het groeiende elektriciteitsverbruik, het huidige hoogspanningsnet in de regio Zuid-West de grens van haar capaciteit heeft bereikt.
Ook is het energieoverschot in Zeeland een reden om een 380 kV-tracé aan te leggen. De provincie Zeeland is het aantal windmolens aan het uitbreiden, maar momenteel wordt nog 77% van de elektriciteit uit Zeeland door gas- en kerncentrales opgewekt. De kolencentrale is eind 2015 na een aantal ernstige incidenten stilgelegd.

Argumenten tegen een 380 kV-verbinding
Duurzaamheid
Veel meer dan de capaciteit van het hoogspanningsnet, wordt de capaciteit van de aarde, om in onze energiebehoefte te voorzien, belast. We lenen van de toekomst als het om fossiele brandstoffen en het vermogen van de aarde om CO2-uitstoot te verwerken gaat. We moeten ons energieverbruik dus verminderen en omschakelen naar duurzame energie. 1 Miljard euro investeren in de 380 kV-verbinding draagt daar niet aan bij. Investeren in het lokaal opwekken van duurzame energie wèl.

Geld
De aanleg van de 380 kV-verbinding zal ongeveer 1 miljard euro kosten. Daarmee wordt geen energie opgewekt maar wordt alleen elektriciteit verplaatst. Dat is een dure investering voor de korte termijn, aangezien de verbinding op de lange termijn niet meer nodig is. Vanwege de uitspraak in de Urgenda-rechtszaak moeten we de CO2-uitstoot flink terugbrengen en de kerncentrale in Borssele sluit uiterlijk in 2033, waardoor het Zeeuwse energieoverschot kleiner zal worden. Die 1 miljard euro kan natuurlijk veel beter gestoken worden duurzame energie, waarmee we de toekomst in kunnen.

Het alternatief
Het provinciale bestuur van Noord-Brabant heef zich in haar bestuursakkoord toegelegd op de omslag naar energiebesparing en gebruik van duurzame energie. Het College wil zich inzetten om “de ambities voor een groener, schoner en energiezuiniger Brabant te versnellen”, om tot “een energieneutrale woningvoorraad in 2050” te komen, en om “kansen voor onder andere zonne-energie en geothermie in Brabant” te gebruiken.
Volgens de Partij voor de Dieren is dat de richting die we op moeten. Meer inzet op energiebesparing, energieopslag (o.a. smartgrid) en meer zonnepanelen in Brabant. En daar hebben we geen dure 380 kV-verbinding voor nodig, maar een open blik en pro-actieve houding naar de toekomst!


> Download hier het leaflet met ons standpunt