Fractieleden

Marco van der Wel - fractievoorzitter

Marco van der Wel (1972) woont in Rijsbergen en is technisch adviseur bij een octrooibureau. Sinds 2011 is hij lid van de commissies Economische Zaken & Bestuur, Mobiliteit & Financiën en Transitie, Stad & Platteland. Hij was eerder fractiemedewerker Partij voor de Dieren Noord-Brabant en doet promotieonderzoek aan de TU Delft naar duurzame energie. "Ik kan erg genieten van de natuur maar schrik ervan hoe weinig plekken er in Nederland over zijn waar je nog echt de rust van de natuur kunt ervaren. Overal hoor je wel auto’s, vliegtuigen of mensen. Tijdens gesprekken merk ik dat veel mensen niet echt weten hoe wij aan ons voedsel komen en welke gevolgen ons consumeren heeft voor de rest van de wereld. Dan kan ik het niet laten om daarover met ze in gesprek te gaan. Als Statenlid zet ik me in voor een provincie met schone lucht, schone grond en schoon water. Waar onze energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind en dus niet uit vervuilende bronnen zoals mest.

Ook zet ik me in voor een groen Brabant met duurzame werklocaties, elektrisch vervoer, aandacht voor kunst en cultuur en voldoende opvang voor wilde dieren en zwerfdieren. Op het moment stelt de provincie verkeerde prioriteiten. Nu dreigt 750 miljoen euro van de verkoop van Essent te worden uitgegeven aan nieuwe snelwegen. Maar meer snelwegen zorgen voor meer verkeer waardoor we uiteindelijk toch weer in de file staan. Voor hetzelfde geld kunnen we ook projecten realiseren die echt ten goede komen aan alle Brabanders. Beter en meer openbaar vervoer en meer natuur voor mens en dier door de realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. Ook kunnen met Essent-geld talloze boeren omschakelen naar biologische en grondgebonden landbouw zodat ons voedsel op een dier- en natuurvriendelijke wijze wordt geproduceerd. In zo’n provincie wil ik graag wonen."


Paranka Surminski - Statenlid

Paranka Surminski (1951) woont in Hoogerheide en is tandarts, maar studeerde ook biologie. Sinds 2011 was ze burgerlid voor de Partij voor de Dieren voor de commissies Ecologie & Ruimte en Cultuur & Samenleving. Sinds 20 maart 2015 is zij Statenlid.

"Mijn liefde voor natuur en milieu, planten en dieren is bepalend geweest voor mijn  leven en werken. Mijn man is ornitholoog en dankzij hem kijk ik al 40 jaar naar vogels. We hebben voor Hoogerheide als woonplaats gekozen omdat West-Brabant met de Brabantse Wal en het Markiezaat een gebied is met een zeer hoge biodiversiteit.
Noord-Brabant heeft van oudsher veel belangrijke natuurgebieden en een rijke flora en fauna, maar deze waarden staan onder zware druk. De bevolkingsdichtheid is hoog en het land wordt intensief gebruikt. Met name de intensieve veehouderij heeft veel nadelige effecten, zowel voor het milieu als voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier.
Op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbescherming wordt de rol van de provincie steeds belangrijker. Ik zet mij als Statenlid in om juist deze waarden te verdedigen. Mijn keuze voor de Partij voor de Dieren komt voort uit mijn persoonlijke overtuiging dat de verschillen tussen mensen en dieren niet absoluut maar gradueel zijn en dat dieren dus net als mensen met respect en inachtneming van ethische normen behandeld moeten worden. Wij moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor iedereen – mens en dier – die van ons afhankelijk is."

E-mail: MSurminski@brabant.nl


Fractie Partij voor de Dieren Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch