Intensieve veehouderij

Standpunt
Opinie
Nieuwsberichten
Statenvragen
Debatbijdragen Statenvergaderingen
Moties & amendementen
Notitie rundveehouderij
Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers

 

Standpunt
De Partij voor de Dieren is aanjager in de discussie over de houdbaarheid van de huidige veehouderij. De veestapel dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, volksgezondheid en het dierenwelzijn.

Noord-Brabant kent de grootste intensieve veehouderijdichtheid ter wereld, en heeft daardoor een heel groot mestoverschot. De landbouwgrond kan zoveel mest – 4.000 kilo per Nederlander – niet verwerken, waardoor schadelijke stoffen doorsijpelen naar het grondwater. Ook komt mest in het oppervlaktewater terecht, wat zeer schadelijk is voor de natuur en onze gezondheid.
Bovendien moeten dieren het hele jaar op stal worden gehouden om de enorme hoeveelheid mest te kunnen verwerken in grote installaties. Hierdoor worden dieren sterk beperkt in het vertonen van hun natuurlijke gedrag en worden zij wezenlijk in hun welzijn geschaad.
De enorme veedichtheid van Noord-Brabant heeft ook een hoge mate van ammoniak- en stikstofuitstoot tot gevolg, met gezondheidsrisico’s en milieuschade van dien.
Met het loslaten van de melkquota in april 2015 vrezen wij voor ongebreidelde groei van de melkveehouderij. Melkveehouders zullen meer koeien gaan houden en daardoor steeds minder plek hebben voor weidegang. Het is in de verwachting dat het percentage koeien dat ooit buiten komt alsmaar kleiner wordt.

De Partij voor de Dieren is voor afschaffing van de bio-industrie en zet in op inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en op biologische landbouw.

 

Opinie
14-07-2017 - Met compromis veehouderij zijn we verder van huis
19-04-2017 - Krimp de veestapel
18-12-2015 - “Alleen nog een naambordje op de stal en u mag uitbreiden”
02-09-2015 - Tijd om de Brabantse lucht te klaren
21-08-2015 - Natuur al jaren ondergeschikt aan agrarische sector
12-02-2014 - Hoe het verder moet met de intensieve veehouderij?
16-12-2013 - De Brabantse veehouderij: een update
20-12-2012 - De mythe van de mestvergister

 

Nieuwsberichten
12-09-2017 - Natuur en gezondheid onder druk door overtredende veehouders
08-08-2017 - Is de provincie niet op de hoogte van kosten van mest in grondwater?
11-07-2017 - "Tijd voor landbouwbeleid dat rekening houdt met alle belangen"
28-06-2017 - Mest in ons drinkwater?
03-06-2017 - Meer transparantie in uitbreidingen van veehouderijen
12-04-2017 - Brabantse Statenleden in fakkeltocht tegen konijnenleed
28-03-2017 - Oproep aan Brabantse gemeenten: Teken protest aan tegen mestfabrieken en megastallen
03-03-2017 - Oplossing stankprobleem is sigaar uit eigen doos!
05-07-2016 - Verbied het Osse verbod op vrije uitloop
28-06-2016 - Veehouderij en volksgezondheid: provincie wacht af
27-05-2016 - Slechte luchtkwaliteit gevaarlijk tijdens zwangerschap
11-04-2016 - Provincie moet meer doen tegen stalbranden
15-03-2016 - Grote veestapel ten koste van gezondheid is onverantwoord
12-02-2016 - Geen vijfdubbele megastal in gemeente Asten!
05-02-2016 - Eerste geval van fraude met Zorgvuldige veehouderij
13-11-2015 - Provincie maakt begin met betere controle op luchtwassers veehouderij
10-11-2015 - Nertsenfokkerij alsnog verboden!
22-09-2015 - Provincie moet uitbreidingen nertsenfokkerijen stoppen
20-07-2015 - Provincie moet voorbeeld stellen met notoire overtreder BioSpares
29-06-2015 - Voorstel ingediend voor elektronisch monitoren van luchtwassers
26-06-2015 - Geen mestfabriek bij dorpskernen!
15-06-2015 - Waarom meer gezondheidsrisico’s voor Brabander dan voor Hollander?
02-06-2015 - Omgevingsdialoog is te vrijblijvend
08-05-2015 - Provincie moet verantwoording nemen tegen fraude met dierrechten
28-04-2015 - Ondanks stank en dreigend verbod toch uitbreidingen nertsenhouders
22-04-2015 - Megamestfabriek past niet in natuurgemeente Heeze-Leende
31-03-2015 - Betere aanpak van ongezonde geuroverlast
13-03-2015 - Ontwikkeling groei megastallen onacceptabel!
11-03-2015 - Bezorgd om uitbreiding megastal LAVI
06-03-2015 - Brabantse coalitie negeert noodkreet omwonenden mestfabrieken
20-02-2015 - Actie tegen mestfabrieken in Brabant
22-12-2014 - Zorgvuldigheidscore in Crisis en Herstelwet
17-11-2014 - Helft Brabantse koeien niet in de wei
27-10-2014 - PvdD: Onderzoek naar mestlekkage mestvergister Biomoer
15-09-2014 - Partij voor de Dieren wil dialoog mestverwerker Overloon
04-07-2014 - Gezondheid vóór mestverwerking!
04-06-2014 - Veehouderij op slot voor volksgezondheid
19-05-2014 - Landhorst blij met bezoek uit Tweede Kamer
16-05-2014 - Geen nieuwe mestvergister in Oost-Brabant!
09-05-2014 - Genoeg is genoeg, geen extra ammoniak!
Klik hier voor het nieuwsarchief.

 

Statenvragen
Klik hier voor een overzicht van de schriftelijke vragen, en antwoorden daarop, over de intensieve veehouderij.

 

Debatbijdragen Statenvergaderingen
Klik hier voor een overzicht van de debatbijdragen over de intensieve veehouderij.

 

Moties & amendementen
Klik hier voor een overzicht van de moties en amendementen over de intensieve veehouderij.

 

Notitie rundveehouderij
De definitie ‘grondgebonden veehouderij’ en de relatie tussen de definitie en uitbreidingen van veehouderijen is het onderwerp van de notitie rundveehouderij.

 

Initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers
De provincie heeft alle belang bij goed werkende luchtwassers; minder uitstoot betekent betere bescherming van natuur en milieu. Daarom pleiten wij met het initiatiefvoorstel Elektronisch monitoren van luchtwassers voor een Brabantbrede toezichtsaanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om luchtwassers op afstand te monitoren.

De motie die de Partij voor de Dieren indiende ten behoeve van een vooronderzoek naar het elektronische monitoring van luchtwassers is op 13 november 2015 aangenomen.