Natuur

Standpunt
Opinie
Nieuwsberichten
Statenvragen
Debatbijdragen Statenvergaderingen
Moties & amendementen

 

 

Standpunt
De Partij voor de Dieren vindt dat de natuur die we nog over hebben, natuur moet blijven. Natuur is geen luxe, maar noodzakelijk voor het bestaan. De overheid is er voor de bescherming van waarden die zonder overheid niet beschermd zouden worden, zoals de natuur. En de kwaliteit van de natuur in Nederland is ernstig in gevaar. Meer dan 80 procent van de speciale beschermingszones, de zogeheten Natura 2000-gebieden, bevindt zich in slechte staat.

De Nederlandse provincies moeten op basis van Europese afspraken natuurgebieden inrichten. Deze gebieden moeten samen een netwerk vormen ten behoeve van de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren vindt dat er niet langer getreuzeld moet worden met het realiseren van nieuwe natuur, en dat er aan de Europese afspraken hierover moet worden voldaan.

Daarnaast is het bouwen in natuur een probleem. Initiatieven beginnen doorgaans klein en met intenties van natuurbescherming, maar over de jaren wordt er doorgaans uitgebreid en over natuurbescherming zijn geen harde afspraken gemaakt. De natuur die het ooit was komt er in ieder geval niet voor terug. Particulieren met een winstoogmerk zouden slechts bij uitzondering toegestaan moeten worden in de natuur te bouwen.

 

 

Opinie
21-08-2015 - Natuur al jaren ondergeschikt aan agrarische sector
22-02-2012 - Natuurakkoord Bleker is en blijft afbraakakkoord
15-12-2011 - De nieuwe natuurwet is ronduit schokkend!
29-06-2008 - Natuurgebied versus landbouwgrond?

 

 

Nieuwsberichten
12-09-2017 - Natuur en gezondheid onder druk door overtredende veehouders
23-08-2017 - Tiny houses horen niet in de Brabantse natuur
02-06-2017 - Natuurcompensatie Hoogerheide de dupe van evenement KBX
17-05-2017 - Stel regels aan houtoogst tijdens broedseizoen
12-04-2017 - Provincie kan verharding Roovert tegenhouden
22-02-2017 - Bomenkap geeft illusie van veiligheid N638
11-01-2017 - Groene Woud niet geschikt voor edelhert
10-01-2017 - Bescherm landschap en natuur tegen overbodige weg boven Baarle
28-11-2016 - Behoud de Zomereik bij Anneville!
16-11-2016 - Bescherm Brabantse historische zandpaden
10-09-2016 - Partij voor de Dieren roept Waterschappen op Bossche Broek te beschermen
09-09-2016 - Houdt Rucphen zich aan regels bij bomenkap voor rondweg
11-07-2016 - Provincie maakt zich hard tegen verharding Roovertsedijk
13-05-2016 - Tijdelijke natuur mag bloeien in Brabant
26-04-2016 - Verandering is nú nodig voor Brabantse natuur
03-02-2016 - Behoud de historische zandpaden
13-01-2016 - In de bres voor historische zandpaden
19-12-2015 - Meer ruimte voor groen langs N65
18-12-2015 - Provinciale Staten tegen betere aanpak verdroging
06-11-2015 - Partij voor de Dieren bezorgd om grondwaterstromen door Transferium Willemspoort
10-07-2015 - Wielercentrum past niet in beschermde natuur
07-07-2015 - Geen provinciemiljoenen voor transferium bij beschermd natuurgebied

 

 

Statenvragen
Klik hier voor een overzicht van de schriftelijke vragen, en antwoorden daarop, over natuur, milieu en klimaat.

 

 

Debatbijdragen Statenvergaderingen
Klik hier voor een overzicht van de debatbijdragen over natuur, milieu en klimaat.

 

 

Moties & amendementen
Klik hier voor een overzicht van de moties en amendementen over natuur, milieu en klimaat.