Kerst­kaarten “I have a dream !”


1 december 2008

Het gaat goed met de Partij voor de Dieren in Brabant. We vervullen onze voortrekkersrol door kwesties waarover men liever zwijgt ter sprake te brengen. Telkens wijzen we de provinciale bestuurders en ander politieke partijen op de slechte situatie waarin dieren verkeren. Telkens laten we zien welk effect voorgesteld beleid op de natuur heeft. We halen sluiers weg en proberen de keuzes die negatief uitvallen voor mens, dier en natuur voor het voetlicht te brengen.

Dit politiek werk is meestal niet zo zichtbaar voor u. Op de website brengen we wel zoveel als mogelijk verslag uit van onze activiteiten in de Provinciale Staten.

Maar we willen meer! Om onze zichtbaarheid te vergroten hebben we meer actieve vrijwilligers nodig en meer financiële middelen. Voor dat laatste hebben we een sponsor actie bedacht. Dit jaar geven we evenals vorig jaar kerstkaarten uit. Als lid van de Partij voor de dieren woonachtig in Noord-Brabant ontvangt u drie kaarten gratis.
Als u ze verstuurt betekent dit behalve een mooie groet, een promotie van ons werk. De kaarten zijn daarnaast in setjes van 10 kaarten voor 5 euro te koop. Met deze koop steunt u het werk van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant.

Klik evt. voor een grotere versie van de kaart op de afbeelding.
Wil je de achterzijde van de kaart zien klik dan hier.

Bestellen gaat als volgt:
Geef u bestelling door aan: PartijvoordeDierenNoordBrabant@brabant.nl of aan het secretariaat op telefoonnummer 073 - 680 83 37.
Zodra u het vereiste bedrag heeft overmaakt op rekening 78.14.95.229 van de Stichting Ondersteuning Partij voor de Dieren Noord Brabant in Tilburg, ontvangt u spoedig daarna de bestelde kaarten.

Het is mogelijke meerdere setjes te kopen. Uw bestelling kunt u opgeven tot 20 december 2008.

Bent u lid maar hebt u geen post ontvangen met kaarten en een uitnodiging voor de wintermiddag op 21 december a.s. , wilt u dit dan doorgeven via bovenvermeld email-adres of telefoonnummer?

Als u geen e-mail ontvangen hebt met de uitnodiging voor de wintermiddag wilt u dan uw juiste e-mailadres aan ons doorgeven? Ontvangt u tegen uw zin post van ons, laat ons dat ook weten zodat we het bestand kunnen aanpassen.

Het ontwerp van de kaart en de uitnodiging voor de bijeenkomst op 21 december a.s. is gesponsord door:

Grafisch ontwerp: VIS tekst en ontwerp
VIS Tekst & Ontwerp - Lovense Kanaaldijk123 in TILBURG,
Telefoon: 013-543 81 08
Fax: 013-543 78 76
E-mail: vis@globalxs.nl - Internet:
www.vistic.nl

Nog meer wenskaarten voor de feestdagen?

Met de feestdagen op komst wil we u ook graag wijzen op de wenskaarten van de (landelijke) Partij voor de Dieren. U kunt prachtige wenskaarten in onze webwinkel bestellen om al uw dierbaren prettige feestdagen toe te wensen. Kijk snel in onze webwinkel: www.partijvoordedieren.nl/content/view/128