Premiere van Meat the Truth in Noord-Brabant


28 april 2008

’s-Hertogenbosch 26 april 2008- Op maandagavond 19 mei wordt in Filmtheater de Bussel in Oosterhout de documentaire Meat the Truth voor het eerst vertoond in Noord-Brabant. Het gaat om een gratis vertoning. De klimaatfilm Meat the Truth is het eerste grote project van de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk buro van de Partij voor de Dieren. Meat the Truth is een spraakmakende documentaire, gepresenteerd door Marianne Thieme, die een aanvulling vormt op eerdere klimaatfilms.

Hoewel andere klimaatfilms erin geslaagd zijn om de problematiek rondom de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart te zetten, werd telkens één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten, de veehouderij. Er is gekozen om de best beschikbare wetenschappelijke informatie van dit moment over klimaatverandering en de veehouderij te bundelen en via een film te vertalen naar een groot publiek. De film werd geproduceerd door Claudine Everaert en Gertjan Zwanikken. De berekeningen zijn afkomstig van en gevalideerd door de Wereld voedselorganisatie (FAO), het World Watch Institute, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit van Amsterdam en tal van andere gezaghebbende bronnen.

Bekende Nederlanders zoals Anthonie Kamerling, Georgina Verbaan, Henk Schiffmacher, Yvonne Kroonenberg, Karen van Holst Pellekaan, Wim.T.Schippers en Dolf Jansen werkten mee aan de totstandkoming van deze documentaire die door de wetenschapsredactie van NRC beoordeeld werd als beter dan An Inconvenient Truth van Al Gore.

Met de film hoopt de Nicolaas G.Pierson Foundation een bijdrage te leveren aan een maatschappelijke discussie over een meer plantaardige en dus ook diervriendelijker samenleving. Tevens beoogt de stichting met de film een etalage te vormen voor belangwekkende wetenschappelijke rapporten over veehouderij en klimaat, die voor het grote publiek te ontoegankelijk zijn gebleken.

Het programma:

Inloop om 18:00 uur. U krijgt dan bij binnenkomst gratis vegetarische hapjes aangeboden.
Aanvang van de gratis vertoning 18:30 uur.
U dient wel vooraf te reserveren.

Filmtheater de Bussel vertoont haar films vanuit de grote zaal van Theater De Bussel,
Torenplein 12 te Oosterhout.
Telefoon: 0162457887.
E mail: info@filmtheaterdebussel
www.filmtheaterdebussel.nl