Thema­middag Brabant Bijenland 16 november Natuur­museum Tilburg


6 november 2013

Brabant was ooit een bijenland, maar het gaat slecht met de bij. Vooral in Brabant was de bijensterfte de afgelopen jaren hoger dan gemiddeld. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant organiseert daarom een themamiddag Brabant Bijenland op zaterdag 16 november tussen 12.30 uur en 17.30 uur in het Natuurmuseum in Tilburg.

De focus van de middag zal liggen op het verbeteren van de voedselvoorziening voor bijen. Sprekers zijn onder anderen: Romée van der Zee, onafhankelijk onderzoeker van bijensterfte, Arie Koster, stadsecoloog gespecialiseerd in bijen en Peter van de Ven, agrariër én bijenliefhebber. Daarnaast zijn er enkele standjes met informatie van onder andere Food4Bees, Stadsimkerij Beezzzz en de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.

Programma:

12.30 – 13.30 inloop met koffie en thee

13.30 – 13.45 inleiding

13.45 – 14.30 Romée van der Zee

14.30 – 15.00 pauze, rondkijken bij standjes

15.00 – 15.30 Arie Koster

15.30 – 16.00 Peter van de Ven

16.00 – 16.30 Marco van der Wel

16.30 – 17.30 naborrelen

De toegang is gratis, maar u wordt wel verzocht u voor 15 november aan te melden via mhulshof@brabant.nl.