Thema­middag mest­ver­gisting was een succes


14 april 2013

Afgelopen zaterdag 13 april vond de themamiddag over mestvergisting plaats. Meer dan 50 geïnteresseerden waren erbij! Ook Esther Ouwehand was aanwezig. Bekijk hier het programma.

Een korte impressie van de middag:

Wij zijn tegen: