Uitno­diging klimaatfilm Meat the Truth en discussie met Karen Soeters


30 oktober 2008

De waarheid over de gevolgen van de veehouderij voor het klimaat

Zondag 9 november om 14.00 uur in het Natuurmuseum in Tilburg

Meat the Truth is de eerste Nederlandse klimaatfilm. Eerdere klimaatfilms benoemen de opwarming van de aarde maar laten één van de grootste oorzaken daarvan onbesproken. In de film wordt duidelijk dat de veehouderij wereldwijd meer broeikasgassen uitstoten dan alle autos, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen.

1 dag per week geen vlees = 1 miljoen autosEen melkkoe stoot net zoveel broeikasgas uit als 4,5 autos. De berekeningen, afkomstig van talrijke gezaghebbende bronnen en gevalideerd door de Wereld Voedselorganisatie (FAO), maken duidelijk hoe eenvoudig de uitstoot van broeikasgassen kan worden teruggedrongen. Wanneer Nederlanders slechts 1 dag per week geen vlees eten, scheelt dit net zoveel broeikasgassen als wanneer 1 miljoen autos van de Nederlandse wegen gehaald worden. Alle klimaatdoelstellingen van de Nederlandse regering voor particuliere huishoudens zouden er in n klap mee gerealiseerd worden.

In het klimaatbeleid van milieuminister Cramer wordt als doel gesteld dat de helft van de door veehouderij veroorzaakte broeikasgasemissies gereduceerd dient te worden. Oplossingen worden nu vooral gezocht in symptoombestrijding. Gevolg: steeds meer koeien blijven permanent binnen. Ook is een vuistgrote pil in ontwikkeling die de methaanboeren en -scheten zou moeten verminderen bij koeien. Meer voor de hand ligt een vermindering van het aantal dieren in Nederland tot een niveau dat recht doet aan de draagkracht van het milieu en het klimaat. Reductie van de veestapel is echter nog steeds een taboewoord.

Een afname van de vleesconsumptie zorgt ook minder verspillen van gewassen voor de veeteelt. Dit biedt dus grote voordelen in de wereldwijde strijd tegen ontbossing, watertekorten en ongelijke voedselverdeling. Niet voor niets adviseert het Voedingscentrum de Nederlander om minder vlees te eten.

Maar u kunt nu zelf uw mening vormen.
Kom naar de Tilburgse première van Meat the Truth op 9 november.

Lokatie: Natuurmuseum, Spoorlaan 434 in Tilburg. Op loopafstand van station Tilburg CS.
De zaal gaat open om 13.00 uur. Om 14.00 uur begint de vertoning van de film. Aansluitend is er een discussie mogelijk met Karen Soeters van de Nicolaas G. Pierson Foundation en projectleider van de film over de voor- en nadelen van grootschalige vleesproductie. Voor u een uitgelezen moment om kritische vragen te stellen. Uw inbreng zal zeker worden gewaardeerd. Daarnaast ook een goed moment om de leden van werkgroep Noord-Brabant te ontmoeten.

Kosten: gratis voor leden van de partij voor de Dieren, voor niet leden 2,50 euro inclusief consumptie per persoon.
Wanneer u bij de vertoning van de film aanwezig wilt zijn, vragen wij u dit per e-mail door te geven. E-mail: PartijvoordedierenNoordBrabant@brabant.nl.