Opinieartikelen

Mes en vork in strijd tegen de mestfraude

14-11-2017
Al decennialang draait de samenleving op voor problemen die zijn veroorzaakt door de industriële veehouderij. Keer op keer worden er immense bedragen aan belastinggeld besteed aan het oplossen van die problemen, van varkenspest tot boterberg en van...

Met compromis veehouderij zijn we verder van huis

14-07-2017
Om te vieren dat ze hebben gezorgd voor minder schadelijke stoffen vanuit de veehouderij in de bodem en de lucht, staken de twee SP-mastodonten in het rookhok genoeglijk een sigaret op. Het is tekenend voor het tegenstrijdige nieuwe landbouwbeleid dat...

Krimp de veestapel

19-04-2017
De landbouw is een belangrijke economische pijler van Nederland, en Noord-Brabant heeft hier een groot aandeel in. Een dergelijke kapitaalkrachtige sector is niet weg te denken uit het beeld dat de overheid van Nederland heeft. Maar waarom kost het de...

Besteed cultuursubsidie daar waar het echt nodig is

06-03-2017
Het Brabant C-fonds dient de top van de culturele sector te helpen een ondernemende sector te worden. Twee jaar na de start van dit fonds wijst niets er op dat dit doel bereikt zal gaan, zo blijkt uit de eerste evaluatie. Inmiddels zijn al wel miljoenen...

Brabant laat de ganzen stikken

14-07-2016
Op vrijdag 24 juni 2016 stemde een meerderheid van Provinciale Staten in Brabant tegen een initiatief van de Partij voor de Dieren voor een diervriendelijk ganzenbeleid. Als gevolg hiervan treedt deze maand een voorstel van de Faunabeheereenheid (FBE) in...

Geef ganzen de ruimte

11-05-2016
Ganzen horen bij Nederland en zijn niet weg te denken uit het Brabantse landschap. Als doortrek- en overwinteringsgebied voor ganzen heeft Nederland zelfs een internationale verantwoordelijkheid om deze dieren te beschermen. Waarom zou je als provincie...

Leren leven met zwijnen: voorstel voor een nieuw Brabants beleid

15-01-2016
Het wilde zwijn is terug van weggeweest in Brabant. Deze soort hoort van oudsher in Nederland en levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Ook voor recreanten is de terugkeer van het zwijn goed nieuws. Niet iedereen is echter blij met het zwijn:...

Illegale puppyhandel kunnen we oplossen

14-01-2016
Steeds vaker berichten de media over broodfokkers en de malafide hondenhandel in Nederland. Zo is uit onderzoek van Omroep Brabant gebleken dat Brabant de spil is van de illegale puppyhandel. Hoe kan het dat de Nederlandse overheid de illegale...

“Alleen nog een naambordje op de stal en u mag uitbreiden”

18-12-2015
Over de onzin van de ‘Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij’ De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) is een instrument waarmee Brabant over vier jaar een zorgvuldige veehouderij zou moeten hebben. Hoe dit gerealiseerd wordt? Door...

Tijd om de Brabantse lucht te klaren

02-09-2015
Veehouderijen zorgen voor uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak, fijn stof, ziektekiemen en stank. We wonen in Brabant in de meest vee-dichte regio van Europa en de luchtkwaliteit is daar ook naar. Het verbeteren ervan is daarom geen luxe...

 
Volgende pagina