Cynthia Pallandt


Kandidaat nr. 5

Cynthia Pallandt (30) woont in het Bredase Heusdenhout met zes konijnen. In het dagelijkse leven is ze werkzaam als Functioneel Beheerder en bestuurslid van een bedrijfsnetwerk dat opkomt voor LHBTI+’ers. Cynthia is coördinator van Partij voor de Dieren Breda en is binnen de Noord-Brabantse afdeling-in-oprichting verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen. Ze is er klaar voor om de sprong naar de politiek te maken.

Naast haar vijfde plek op de lijst voor de Provinciale Staten, trekt Cynthia de lijst voor Waterschap Brabantse Delta. Het behartigen van de belangen van dieren vindt ze het allerbelangrijkste. Dieren hebben een stem maar deze wordt door de politiek nog onvoldoende gehoord. De Partij voor de Dieren komt op voor de belangen van menselijke én niet-menselijke dieren.