Ton Oomen


Kandidaat nr. 7

Al kort na de oprichting werd Ton Oomen (1960) uit Oss lid van de Partij voor de Dieren en werd daarna voorzitter van de afdeling Noord-Brabant. Al vele jaren is hij een actieve dierenbeschermer. Hij werkte als hondentrainer bij de Dierenbescherming en was bestuurslid van de Dierenbescherming afdeling ’s-Hertogenbosch. Hij is nu actief bij IVN en voorzitter van Stadse Boeren Oss, een platform voor stadslandbouw en andere groene buurtinitiatieven.

“Als diersoort mens zijn we op deze aarde te gast samen met andere diersoorten. Daarom hebben we een morele verplichting om zorgzaam en respectvol om te gaan met de aarde en haar andere gasten”.

Zijn hart ligt bij de Partij voor de Dieren en het voelt voor hem als een eer om zich daarvoor in te mogen zetten, zeker op provinciaal niveau. Dit is ook erg hard nodig. Juist in een provincie die van oudsher gedomineerd wordt door de vee-industrie is een realistische toekomstvisie en tegenwicht van groot belang.

Ton is adviseur infectieziektebestrijding bij het RIVM en was betrokken bij het Q-koorts-dossier. Hij weet als geen ander hoe groot de impact van de vee-industrie is. Daarom wil hij zich zeker inzetten om de mestfabriek in Oss tegen te houden. Die mestfabriek zet de deuren wagenwijd open voor groei van de vee-industrie. Die vee-industrie verstoord het klimaat, de natuur in Noord-Brabant en kan de gezondheid van inwoners bedreigen. De enige oplossing is een forse krimp van het aantal landbouwdieren.