Wim Jannes


Kandidaat nr. 8

Wim Jannes (1964) uit Breda wil graag iedereen overtuigen dat onze economische honger anders gestild moet worden: niet door groei maar door hergebruik van grondstoffen, zodat de planeet en al haar inwoners zich kunnen herstellen van de roofbouw die erop gepleegd wordt. Daarbij hoort natuurlijk het stoppen van eten en gebruiken van onze mede aardbewoners.

De kosten van een schonere en gezonde planeet moeten door de vervuilers betaald worden en niet afgewenteld worden op de burger. Planeetvriendelijke maatregelen moeten actief gesteund worden door de provincie . De overgang van aardgas naar schonere energie moet snel plaatsvinden maar zeker niet met behulp van biomassa gestuurde centrales. Laten we Noord-Brabant echt schoon gaan maken.