Onze speer­punten voor Noord-Brabant


Speer­­punten Provin­­ciale Staten­ver­­kie­zingen 2019

Naast ons brede verkiezingsprogramma, met maatregelen voor mens, dier, natuur en milieu in Noord-Brabant, hebben wij deze tien speerpunten geformuleerd.

  • De provincie zet volledig in op omschakeling naar lokale, grondgebonden, plantaardige en biologische landbouw. Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid.

  • Nieuwe veehouderijen en uitbreidingen worden niet toegestaan. De provincie zet in op een krimp van het aantal landbouwdieren van minstens 70%.

  • Er komen geen nieuwe mestfabrieken bij en uitbreidingen worden niet toegestaan. Er komt beleid om het aantal mestfabrieken af te bouwen.

  • Fijnstof, geur, geluid en ziektekiemen tasten de gezondheid ernstig aan; dit vraagt om strengere regels voor (vee-)industrie en het verkeer.

  • Uiterlijk in 2030 is Noord-Brabant klimaatneutraal. Meer inzet op energiebesparing en duurzame energie en geen bossen kappen voor de opwekking van elektriciteit.

  • Meer plantaardig eten is goed voor klimaat, milieu, dieren en mensen. De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardig voedsel.

  • De provincie realiseert meer natuur en maakt daar de broodnodige extra middelen voor vrij, en zorgt voor meer verbindingen tussen bestaande natuurgebieden.

  • Dieren in het wild worden met rust gelaten. De provincie staat geen jacht toe, maar zet in op diervriendelijke, preventieve maatregelen om schade en aanrijdingen te voorkomen.

  • Stop de verdroging van unieke natuurgebieden zoals de Brabantse Wal.

  • Het OV-netwerk wordt beter, sneller en betrouwbaarder. Minder asfalt en auto’s en meer elektrische bussen, metro’s en snelfietsroutes.