Duurzame keuzes


De Partij voor de Dieren is aanjager van een ambitieus klimaat- en milieubeleid. De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. We willen toe naar een sociale economie, waarin ecologische grenzen worden gerespecteerd. Zuinig omgaan met onze planeet is letterlijk van levensbelang: ze voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier.

Op dit moment worden veel problemen nog steeds afgewenteld op toekomstige generaties. Duurzaamheid is vaak een onduidelijke afspraak of een valse belofte. Noodzakelijke oplossingen worden vooruit geschoven. Afbreuk aan onze leefomgeving blijft doorgaan door onverminderde vervuilende emissies naar lucht, water en bodem. Om klimaatverandering en milieuvervuiling het hoofd te bieden moet een andere weg ingeslagen worden. Economische groei kan niet langer het uitgangspunt zijn. Overschakelen naar milieuvriendelijk produceren en consumeren is noodzakelijk voor een gezonde, duurzame toekomst.

  • Duurzame energie

    Besparing op energieverbruik is de eerste, beste en goedkoopste stap naar een duurzaam en houdbaar energiebeleid. Door de energie die we dan nog nodig hebben lokaal en kleinschalig op te wekken, creëren we groene banen.

    Meer informatie
  • Water

    De natuur in de Brabantse wateren is er slecht aan toe. Landbouwgif en meststoffen in rivieren, sloten en meren verstoren de ecologie onder water. Door overmatige waterwinning verdrogen unieke ecosystemen zoals de vennen op de Brabantse Wal.

    Meer informatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Dode vissen in Brabant door Belgisch riool

Het mag met recht een milieuramp heten, de honderden dode vissen die sinds donderdag in de Tongelreepbeek bij Valkenswaard drijven. De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt zo snel mogelijk aan het college van Gedeputeerde Staten om dit op te pakken met Belgisch-Limburg want daar ligt de oorzaak. "Dit kan vandaag de dag echt niet meer, we nemen het hoog op." Burgerlid van de Partij voor d...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws