Natuur


De Partij voor de Dieren geeft natuur de prioriteit die zij verdient. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen al om die reden onze bescherming. Bovendien vormt zij met haar diversiteit aan planten, dieren en ecosystemen de basis voor ons leven, onze voedselproductie en onze maatschappij. Het behoud en herstel van onze natuur is een kerntaak voor de provincie. Natuur is geen luxe, maar het fundament van ons bestaan.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen over ontwik­keling “Ontwerp­be­stem­mingsplan ‘Poort­gebied Bergsche Heide en ontslui­tingsweg’ te Bergen op Zoom”

Geacht college, Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, komt er een zogenoemd iconisch hotelplan ten Oosten van de A4 bij Bergen op Zoom. De projectlocatie sluit aan op Landschap van Allure en tevens Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit en telt een aantal beschermde gebieden en vele beschermde planten- en diersoorten. Dit he...

Nieuws