Nieuws

Natuur en gezondheid onder druk door overtredende veehouders

12-09-2017
De natuur en volksgezondheid worden in praktijk nog meer geschaad door de veehouderijsector dan in theorie al bekend was. Deze conclusie trekt de Partij voor de Dieren op basis van een steekproef van de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt onder...

Slapeloze nachten voor omwonenden MarcoGas

28-08-2017
De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoeveel extra ruimte het bedrijf MarcoGas in Bakel krijgt om overlast te veroorzaken voor de omgeving. Het bedrijf bezorgt omwonenden nu al letterlijk slapeloze nachten doordat er, tegen de regels in, ’s nachts...

Tiny houses horen niet in de Brabantse natuur

23-08-2017
De Noord-Brabantse Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten naar manieren om de bouw van tiny houses in de natuur tegen te gaan. In zowel de gemeente Deurne als de gemeente Landerd ligt het plan om een tiny house te...

Aanpak ganzen en wilde zwijnen veel te rigoureus

18-07-2017
Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan jagers toestemming verleend om op rigoureuze wijze ganzen en wilde zwijnen te doden. Ondanks het feit dat de schade door ganzen jaarlijks afneemt, mogen de dieren massaal worden afgeschoten. Dit jaar nog zouden 15.000...

"Tijd voor landbouwbeleid dat rekening houdt met alle belangen"

11-07-2017
Voorafgaand aan de Statenvergadering waarin werd besloten over het nieuwe landbouwbeleid, demonstreerden ongeveer zestig Partij voor de Dieren-leden tegen het voorliggende voorstel. Zij werden vergezeld door niemand minder dan Tweede Kamer-lid Esther...

Mest in ons drinkwater?

28-06-2017
De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het veel te hoge mestgehalte in het Noord-Brabantse grondwater. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt het voor waterbedrijven steeds moeilijker...

Meer transparantie in uitbreidingen van veehouderijen

03-06-2017
De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd openheid van zaken te geven over de zogenaamd duurzame maatregelen die veehouders nemen om hun stallen te mogen uitbreiden. Dat transparantie belangrijk is, blijkt ook uit een recent aangenomen...

Natuurcompensatie Hoogerheide de dupe van evenement KBX

02-06-2017
De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen over de natuurschade aan de ecozone die ontstaat door de voorbereidingen op een groot evenement op vliegbasis Woensdrecht. Een deel van de beschermde Ecologische Verbindingszone (EVZ) is weggemaaid om...

 
Volgende pagina