Nieuws

Nijnsel onleefbaar door concentratie aan megastallen

01-11-2017
De Noord-Brabantse fractie van de Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de inwoners van Nijnsel. Als het aan de gemeente Meierijstad ligt, komt binnenkort de zesde megastal...

Zonder ZLTO kansen voor mens en dier

31-10-2017
De boerenbelangenbehartiger ZLTO heeft haar steun ingetrokken aan de BZV (Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij). Volgens de Partij voor de Dieren biedt dit kansen om de eisen voor uitbreidingen van stallen verder aan te scherpen ten gunste van...

Afschot van ganzen ook in Brabant onrechtmatig?

20-10-2017
Deze week vernietigde de Raad van State (RvS) een ontheffing van de provincie Utrecht voor afschot van 23.000 grauwe ganzen. De ontheffing heeft veel overeenkomsten met een ontheffing die de provincie Brabant deze zomer heeft verleend. De Partij voor de...

Duidelijkheid over mestbewerking door champignonkweker Gemert

19-09-2017
De Partij voor de Dieren wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of een door de gemeente Gemert-Bakel verleende vergunning voor een mestbewerkingsinstallatie in strijd is met provinciale regelgeving. Een champignonkweker in Gemert heeft de mestbewerker al...

Natuur en gezondheid onder druk door overtredende veehouders

12-09-2017
De natuur en volksgezondheid worden in praktijk nog meer geschaad door de veehouderijsector dan in theorie al bekend was. Deze conclusie trekt de Partij voor de Dieren op basis van een steekproef van de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt onder...

Slapeloze nachten voor omwonenden MarcoGas

28-08-2017
De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoeveel extra ruimte het bedrijf MarcoGas in Bakel krijgt om overlast te veroorzaken voor de omgeving. Het bedrijf bezorgt omwonenden nu al letterlijk slapeloze nachten doordat er, tegen de regels in, ’s nachts...

Tiny houses horen niet in de Brabantse natuur

23-08-2017
De Noord-Brabantse Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten naar manieren om de bouw van tiny houses in de natuur tegen te gaan. In zowel de gemeente Deurne als de gemeente Landerd ligt het plan om een tiny house te...

Aanpak ganzen en wilde zwijnen veel te rigoureus

18-07-2017
Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan jagers toestemming verleend om op rigoureuze wijze ganzen en wilde zwijnen te doden. Ondanks het feit dat de schade door ganzen jaarlijks afneemt, mogen de dieren massaal worden afgeschoten. Dit jaar nog zouden 15.000...

 
Volgende pagina