Nieuws

Aanpak ganzen en wilde zwijnen veel te rigoureus

18-07-2017
Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan jagers toestemming verleend om op rigoureuze wijze ganzen en wilde zwijnen te doden. Ondanks het feit dat de schade door ganzen jaarlijks afneemt, mogen de dieren massaal worden afgeschoten. Dit jaar nog zouden 15.000...

"Tijd voor landbouwbeleid dat rekening houdt met alle belangen"

11-07-2017
Voorafgaand aan de Statenvergadering waarin werd besloten over het nieuwe landbouwbeleid, demonstreerden ongeveer zestig Partij voor de Dieren-leden tegen het voorliggende voorstel. Zij werden vergezeld door niemand minder dan Tweede Kamer-lid Esther...

Mest in ons drinkwater?

28-06-2017
De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over het veel te hoge mestgehalte in het Noord-Brabantse grondwater. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt het voor waterbedrijven steeds moeilijker...

Meer transparantie in uitbreidingen van veehouderijen

03-06-2017
De Partij voor de Dieren heeft Gedeputeerde Staten gevraagd openheid van zaken te geven over de zogenaamd duurzame maatregelen die veehouders nemen om hun stallen te mogen uitbreiden. Dat transparantie belangrijk is, blijkt ook uit een recent aangenomen...

Natuurcompensatie Hoogerheide de dupe van evenement KBX

02-06-2017
De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen over de natuurschade aan de ecozone die ontstaat door de voorbereidingen op een groot evenement op vliegbasis Woensdrecht. Een deel van de beschermde Ecologische Verbindingszone (EVZ) is weggemaaid om...

Roovert niet verhard, wel vervuild

29-05-2017
Wordt het zandpad De Roovert nu gebruikt als milieustraat? De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten waar het puinafval op De Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – vandaan komt en vooral, of het ook weer...

Stel regels aan houtoogst tijdens broedseizoen

17-05-2017
Staatsbosbeheer kapt bomen waar vogels in broeden voor economisch gewin. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de grootschalige houtkap door Staatsbosbeheer tijdens het broedseizoen. Staatsbosbeheer...

Ook na 2017 hulp voor de bijen

21-04-2017
Een motie van de Partij voor de Dieren, waarmee Gedeputeerde Staten wordt gevraagd met een voorstel te komen om het huidige meerjarenprogramma 'Bijenimpuls voor Brabant' ook na 2018 voort te zetten, is vandaag met ruime meerderheid aangenomen. Op het CDA...

Brabantse Statenleden in fakkeltocht tegen konijnenleed

12-04-2017
De Statenleden van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel en Paranka Surminski lopen aanstaande zaterdag 15 april mee in een fakkeltocht in Moergestel. De tocht wordt georganiseerd door Stichting Konijn in Nood en is een protest tegen de...

Provincie kan verharding Roovert tegenhouden

12-04-2017
De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten hoe de provincie verharding van de Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – tegen gaat houden. Volgens het college heeft de verharding negatieve effecten op de...

 
Volgende pagina