Nieuws

Roovert niet verhard, wel vervuild

29-05-2017
Wordt het zandpad De Roovert nu gebruikt als milieustraat? De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten waar het puinafval op De Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – vandaan komt en vooral, of het ook weer...

Stel regels aan houtoogst tijdens broedseizoen

17-05-2017
Staatsbosbeheer kapt bomen waar vogels in broeden voor economisch gewin. De Partij voor de Dieren stelt vandaag vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over de grootschalige houtkap door Staatsbosbeheer tijdens het broedseizoen. Staatsbosbeheer...

Ook na 2017 hulp voor de bijen

21-04-2017
Een motie van de Partij voor de Dieren, waarmee Gedeputeerde Staten wordt gevraagd met een voorstel te komen om het huidige meerjarenprogramma 'Bijenimpuls voor Brabant' ook na 2018 voort te zetten, is vandaag met ruime meerderheid aangenomen. Op het CDA...

Brabantse Statenleden in fakkeltocht tegen konijnenleed

12-04-2017
De Statenleden van de Partij voor de Dieren Marco van der Wel en Paranka Surminski lopen aanstaande zaterdag 15 april mee in een fakkeltocht in Moergestel. De tocht wordt georganiseerd door Stichting Konijn in Nood en is een protest tegen de...

Provincie kan verharding Roovert tegenhouden

12-04-2017
De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten hoe de provincie verharding van de Roovert - de verbindingsweg tussen Hilvarenbeek en Poppel – tegen gaat houden. Volgens het college heeft de verharding negatieve effecten op de...

Provincie, is er nieuws uit bijenland?

10-04-2017
De Partij voor de Dieren vraagt het college van Gedeputeerde Staten in hoeverre de bijenpopulatie inmiddels is verbeterd in Brabant. Er is in 2016 een aantal projecten gestart die de levensomstandigheden van bijen moeten verbeteren en de Partij voor de...

Lopen we in Brabant ook risico op gifwolken van mestfabrieken?

03-04-2017
De Partij voor de Dieren ziet in de gifwolk die vrijdag over Zevekote dreef een pijnlijke illustratie van de verkeerde richting waarin het Brabantse mestbeleid dreigt te gaan. Binnenkort neemt de provincie een besluit over het loslaten van de rem op meer...

Provincie over de schreef inzake BioMoer

07-03-2017
De Partij voor de Dieren neemt politiek afstand van een brief die Gedeputeerde Staten (GS) heeft gestuurd aan de gemeente Bergen op Zoom inzake BioMoer. De partij is er niet over te spreken dat GS met een brief heeft geprobeerd om een Verklaring Van Geen...

 
Volgende pagina