Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid


Jaarverslag 2018

Een terugblik op 2018 met een overzicht van al onze moties, schriftelijke vragen, debatbijdragen en meer. Lees hier ons jaarverslag.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Behoud karak­te­ris­tieke bomen langs N638 en verlaag de snelheid!

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat Gedeputeerde Staten een kapvergunning hebben aangevraagd voor de kap van honderden bomen langs de N638. Volgens de partij is grootschalige kap van karakteristieke bomen zeker niet de oplossing voor de door de provincie geschetste problemen. De partij wil weten waarom er niet is gekozen voor die alternatieven, zoals het verlagen van de snelheid over het hel...

Illegale puppy­handel eindelijk op de provin­ciale agenda in Brabant

Een motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen waarmee dierenmishandeling expliciet wordt opgenomen in het nieuwe provinciale beleid tegen ondermijnende criminaliteit. Het is de bedoeling dat in Brabant een samenwerking tot stand komt tussen handhavers in het buitengebied (Boa’s), de dierenpolitie en het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, om bijvoorbeeld illegale puppyhandel aan ...

Brabantse bomen vallen bij bosjes, niet alleen in Hilva­renbeek

De gemeente Hilvarenbeek is van plan om 185 bomen te kappen langs provinciale wegen N395 en N269. De Noord-Brabantse Statenfractie wil dit voorkomen en vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten wat hun rol in deze bomenkap precies is geweest, of er voldoende naar alternatieven voor het kappen is gekeken en of zij deze grootschalige bomenkap in Hilvarenbeek een halt toe willen roepen.S...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid