Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid


Jaarverslag 2018

Een terugblik op 2018 met een overzicht van al onze moties, schriftelijke vragen, debatbijdragen en meer. Lees hier ons jaarverslag.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Opinie: Opnieuw misstanden bij vlees­ko­nijnen

Nu de kerst eraan komt stijgt de vraag naar konijnenvlees weer. 95% Van de Nederlanders eet nooit konijn. De overige 5% ziet het doorgaans alleen met kerst of Pasen op het bord. Ondanks het kleine beetje konijnenvlees wat op één tot twee momenten per jaar in Nederland gegeten wordt, kennen wij in Nederland toch 47 bedrijven. Daarvan staat de overgrote meerderheid in Brabant, 17 in totaal. Ook word...

Provincie maakt klimaat­effect van eigen beleid inzich­telijk

Aangenomen motie van Partij voor de Dieren per 1 januari 2020 in werking

Welke klimaateffecten hebben de beleidsvoorstellen waar Provinciale Staten over besluiten? Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren wordt dat vanaf 2020 duidelijk. Elk beleidsvoorstel krijgt dan een zogeheten klimaatparagraaf, die duidelijk maakt tot hoeveel meer of hoeveel minder CO2-uitstoot het voorgestelde provinciale beleid leidt.Statenlid Marco van der Wel heeft goede hoop dat de klima...

Behoud karak­te­ris­tieke bomen langs N638 en verlaag de snelheid!

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat Gedeputeerde Staten een kapvergunning hebben aangevraagd voor de kap van honderden bomen langs de N638. Volgens de partij is grootschalige kap van karakteristieke bomen zeker niet de oplossing voor de door de provincie geschetste problemen. De partij wil weten waarom er niet is gekozen voor die alternatieven, zoals het verlagen van de snelheid over het hel...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid