Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies

Om deze content te zien moet je cookies geaccepteerd hebben.

Accepteer cookies

Dossier: Jacht

In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Met preventieve maatregelen kunnen wildaanrijdingen en gewasschade voorkomen worden.

Meer »

Notities

Sommige onderwerpen verdienen extra verdieping, soms ter onderbouwing van een initiatiefvoorstel. Wij bieden die verdieping aan de hand van notities.
 

Meer »

Fractie in de media

De successen en werkzaamheden van de fractie worden regelmatig in de media genoemd. Klik op de volgende link voor een overzicht.
 

Meer »

Dossier: Mestfabrieken

Mestfabrieken bestrijden slechts de symptomen van de vee-industrie. De bron van het mestprobleem zal moeten worden aangepakt: inkrimping van de veestapel.

Meer »

Dossier: Intensieve veehouderij

De Partij voor de Dieren is aanjager in de discussie over de veehouderij. De veestapel dient drastisch te worden ingeperkt omwille van het milieu, de natuur, volksgezondheid en dierenwelzijn.

Meer »

Dossier: Bijen

Het gaat niet goed met de bijen in Brabant. Versterking van de leefomgeving is hard nodig en van groot belang voor de natuur, maar ook voor het veiligstellen van de landbouwproductie.

Meer »

Dossier: 380 kV-tracé

Wij willen vol inzetten op energiebesparing en lokaal opgewekte, duurzame energie. Een peperduur, nieuw 380 kV-tracé tussen Borssele en Tilburg is ongewenst en niet nodig.

Meer »