Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid


Jaarverslag 2019

Een terugblik op 2019 met een overzicht van al onze moties, schriftelijke vragen, debatbijdragen en meer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Wolven vangen of doden is niet realis­tisch

Partij voor de Dieren wil structureel wolvenbeleid, gericht op een permanent samenleven

Er gaan steeds meer geluiden op om wolven uit Brabant te weren, of ze zelfs te doden, ook vanuit de provinciale politiek. De Partij voor de Dieren-fractie benadrukt daarentegen dat het juridisch én technisch geen reële mogelijkheid is om wolven te vangen of te doden, en wil weten of Gedeputeerde Staten dit erkennen. De partij stelt schriftelijke vragen en wil ook weten of de provincie gaat zorgen ...

Gegoochel met cijfers rond uitbreiding van varkens­slach­terij VION in Boxtel

De provincie is van plan de uitbreiding van varkensslachterij VION in Boxtel te vergunnen, maar cijfers over toename van stikstofuitstoot lijken niet te kloppen. De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie vermoedt dat er meer uitstoot is dan de provincie doet voorkomen, en denkt dat de uitbreiding helemaal niet toegestaan kan worden. Statenlid Anne-Miep Vlasveld vraagt hierover opheldering aan Ged...

Maak locaties met besmette nert­sen­hou­de­rijen bekend!

Uit RIVM-onderzoek kwam op 19 mei j.l. naar voren dat mensen waarschijnlijk ook door nertsen besmet kunnen worden met het coronavirus. De dreiging vanuit nertsenbedrijven is daarmee groter dan werd aangenomen. De Brabantse Partij voor de Dieren-fractie wil daarom van Gedeputeerde Staten weten waarom burgers niet worden geïnformeerd over de locaties van de besmette nertsenhouderijen. Statenlid Marc...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid