Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid


Jaarverslag 2019

Een terugblik op 2019 met een overzicht van al onze moties, schriftelijke vragen, debatbijdragen en meer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Gaat de wilde eend de patrijs en de grutto achterna?

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om geen ontheffingen meer te verlenen voor het doden van de Wilde Eend, en er bij het Rijk op aan te dringen om de soort niet meer te laten afschieten voor de plezierjacht. Burgerlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski vreest dat de Wilde Eend, na de weidevogels en de insecteneters, de volgende soo...

Struc­tureel afschot van bevers voorkomen met eenmalige inves­tering

Als het aan Waterschap Brabantse Delta ligt, mogen bevers binnenkort worden afgeschoten. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens en zegt dat daarmee de deur wordt opengezet voor structureel afschot en daar wordt niemand beter van. De partij vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om af te zien van toestemming voor afschot en om financiële ondersteuning te geven aan het wa...

Betrouwbare provincie moet illegale mest­fa­briek Asten stil­leggen

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten (GS) zo snel mogelijk de illegale mestfabriek in Asten stil legt. Het bewust niet handhaven door de provincie is een tekenend voorbeeld van waarom burgers het vertrouwen in de politiek verliezen, stelt Statenlid Anne-Miep Vlasveld: “Burgers moeten er op kunnen rekenen dat de overheid haar eigen regels handhaaft. De vergunning voor deze mestverwe...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid