Ruimte voor natuur


Jaarverslag 2020

Bekijk hier het Statenjaarverslag voor een overzicht van onze inzet in 2020

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

“Provincie moet vriend­schapsband met Chinese provincie Jiangsu per direct verbreken”

Partij voor de Dieren wil stellingname tegen genocide op Oeigoeren

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten (GS) op om per direct de vriendschapsband met de Chinese provincie Jiangsu te stoppen. Door de vriendschapsband te onderhouden kijkt de provincie Brabant weg van de genocide op de Oeigoerse minderheid in China, en staat deze zelfs oogluikend toe, stelt Statenlid Anne-Miep Vlasveld. Er zijn al langer zorgen over hoe de Chinese overheid omspringt ...

Provincie doet onderzoek naar vernieling dassen­burcht in Oss: “strafbaar feit”

Een dassenburcht nabij een beoogd zonnepark in Oss is tot tweemaal toe moedwillig vernield. De provincie heeft het verband met het zonnepark niet kunnen aantonen, maar doet wel onderzoek naar de vernielingen, die als strafbaar feit worden gezien. Dit blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van Partij voor de Dieren-Statenlid Marco van der Wel. Hij is te spreken over de inzet v...

Inspi­re­rende expert­meeting over belang en kansen van eiwit­tran­sitie

De Brabantse toekomst is plantaardig!

Tijdens een expertmeeting voor Provinciale Staten, georganiseerd op verzoek van Partij voor de Dieren- Statenlid Anne-Miep Vlasveld, zijn alle fracties uitgebreid geïnformeerd over de verschillende aspecten van de eiwittransitie; de verschuiving van de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Van het belang voor de strijd tegen de biodiversiteits- en klimaatcrisis, tot aan de economisc...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid