Ruimte voor natuur


Jaarverslag 2020

Bekijk hier het Statenjaarverslag voor een overzicht van onze inzet in 2020

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Provin­ciale Staten willen nog geen afscheid nemen van mest­fa­brieken

Ondanks duidelijke trend naar minder mest blijven coalitiepartijen voorlopig op het oude spoor

Gedeputeerde Staten (GS) werkt aan een provinciebreed plan voor mestbewerkingslocaties in Brabant. Wij willen eerst een fundamentele discussie over de wenselijkheid van nog meer mestfabrieken. Het twee jaar geleden al aangevraagde debat hierover vond vrijdag 17 september eindelijk plaats. Ondanks de duidelijke signalen dat de vraag naar mestbewerkers slinkt vinden de coalitiepartijen – VVD, CDA, D...

Verkeers­ef­fecten van GOL-plannen gebaseerd op foute gegevens

Partij voor de Dieren wil noodrem op “prestigieus faalproject”

Partij voor de Dieren wil dat de provincie de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) onmiddellijk on hold zet, en nog eens grondig heroverweegt of de plannen wel door kunnen gaan. De berekende effecten op o.a. stikstof, fijnstof, geluid en veiligheid zijn namelijk gebaseerd op foute verkeerscijfers, blijkt uit onderzoek van een dataspecialist. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel l...

Vergunning mest­fa­briek intrekken; het kan, maar wíl de provincie het ook?

Partij voor de Dieren roept op een streep te zetten door plannen megamestfabriek in Tilburg

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de vergunning voor de megamestfabriek in Tilburg intrekt. Hiervoor zijn redenen te over, stelt Statenlid Anne-Miep Vlasveld: “Het ziet er naar uit dat de vergunning in strijd is met stikstofregels en dat de geuroverlast veel te laag is berekend.” De provincie kan de vergunning intrekken, maar volgens Vlasveld is het de vraag of het college dat ook wil....

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid