Een planeetbrede visie, ook in Noord-Brabant


Houd vast aan je idealen

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Mooie woorden in de goede richting, maar too little, too late

Reactie op coalitieakkoord 2023-2027

Ondanks dat de Partij voor de Dieren niet in de coalitie zit, ziet zij in het akkoord toch haar invloed terug. Helaas zijn de genoemde maatregelen in het nieuwe coalitieakkoord volgens de fractie niet genoeg om het tij van de alsmaar toenemende problematiek rond natuur, landbouw en klimaat te keren. Zo hekelt fractievoorzitter Nikky Hamerslag dat er ingezet blijft worden op luchtwassers op de ve...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden