Een planeetbrede visie, ook in Noord-Brabant


Houd vast aan je idealen

Jaarverslag 2023

In ons jaarverslag hebben we al onze inzet van 2023 samengevat. Dus ben je benieuwd naar wat wij in 2023 allemaal hebben gedaan? Check ons jaarverslag!

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

Agrarisch gebruik van provin­ciale pacht­gronden verder verduur­zamen

Twee aangenomen moties bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025

Tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2025 zijn twee voorstellen van de Partij voor de Dieren aangenomen. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde voor onze moties over het stapsgewijs verder verduurzamen van pachtvoorwaarden van provinciale gronden voor agrarisch gebruik, en over erkenning van en inzet voor Q-koortspatiënten. De Perspectiefnota is een belangrijk, jaarlijks terugker...

Agenda

27 mei - Informatieavond met Europees Parlements-kandidaat Ewout van Hoek 31 mei - Klimaatmars 1 juni - Onthulling monument + tocht ter herdenking slachtoffers VION in Tilburg 6 juni - Verkiezingen Europees Parlement 2024

Doe mee

Sluit je aan

Zet je idealen kracht bij! De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar de belangen van de hele planeet en ál haar bewoners voorop stelt.

  • Steun de strijd: groener, diervriendelijker, socialer
  • Beslis mee over de koers van de partij
  • Ontvang een mooi welkomstkado

Word actief

Wil jij de Partij voor de Dieren nog meer laten groeien? Enthousiaste mensen die willen meehelpen zijn altijd welkom! Tijdens verkiezingen voer je als actief lid volop campagne. Daarbuiten organiseer je acties en evenementen om onze boodschap te verspreiden.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Ontwikkel je skills met onze opleidingen
  • Ontmoet interessante mensen met verfrissende ideeën