Respect voor natuur, milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid


Jaarverslag 2019

Een terugblik op 2019 met een overzicht van al onze moties, schriftelijke vragen, debatbijdragen en meer.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Eiwit­tran­sitie, elek­trisch rijden, en steun en bescherming voor dieren in het wild

Vier Partij voor de Dieren-moties bij de begrotingbehandeling aangenomen!

Na het lange debat over de provinciale begroting voor 2021 zijn alle vier moties die de Partij voor de Dieren indiende aangenomen. Vogels en vleermuizen worden beter beschermd tegen windmolens, opvangcentra voor dieren in het wild krijgen financiƫle ondersteuning voor hun belangrijke werk, voor de eiwittransitie wordt een serieus bedrag uitgetrokken, en er wordt ingezet op volledig elektrische die...

Bescherm natuur en landschap en stop bedrij­ven­terrein Rith­mees­terpark II

De fracties van de Partij voor de Dieren Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant stellen kritische vragen aan respectievelijk waterschapsbestuur en Gedeputeerde Staten over het schaamteloos flirten van de gemeente Breda met nieuwe investeerders voor bedrijventerrein Rithmeesterpark II. Het nieuwe terrein moet komen tussen de A16, de zuidelijke rondweg en de Aa of Weerijs. In een p...

Laat Wilde Eend met rust!

Het gaat slecht met de vertrouwde oer-Hollandse Wilde Eend, met zijn kenmerkende groene kop. Ten opzichte van dertig jaar geleden is er nog maar een derde van de populatie wilde eenden in Brabant over. De Partij voor de Dieren wil daarom dat er in Noord-Brabant niet meer op gejaagd wordt. Aanstaande vrijdag dient de partij daarom een motie in om de jacht op wilde eenden te verbieden. Volgens gege...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid