Ruimte voor natuur


Jaarverslag 2021

Neem een inkijkje in wat wij in het jaar 2021 hebben gedaan

Onze idealen

Onze mensen

Actueel

380 kV, zorg ook voor de natuur!

De Partij voor de Dieren wil aanstaande vrijdag tijdens de Provinciale Statenvergadering een duidelijk signaal afgeven aan het Rijk: Zorg voor onze Brabantse natuur! Met het 380 kV-tracé wordt gebouwd aan een toekomstbestendig elektriciteitsnet. De bouw van de nieuwe masten zorgt er wel voor dat veel bomen en andere natuur verloren gaan. Als er natuur verloren gaat, moet dat ergens anders worden g...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid