Wilde zwijnen horen in Brabant


Geen beheer met het geweer!

Nieuwe website!

Onze website is geheel vernieuwd! We zijn er zelf erg over te spreken, maar nog niet alles is helemaal op orde. We hopen op je begrip. Desondanks zijn we natuurlijk wel gewoon politiek actief.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief

Waar wij voor staan

Onze mensen

Actueel

Jachtstop om Afri­kaanse Varkenspest te bedwingen

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om de jacht op Wilde zwijnen onmiddellijk te staken om de kans op een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te houden. De dodelijke ziekte heeft België bereikt, dus het risico voor Nederland is hoog. Op 13 september 2018 zijn er in België dode Wilde zwijnen gevonden die waren besmet met Afrikaanse Vark...

Meer­derheid Provin­ciale Staten hebben geen boodschap aan unaniem ‘nee’ van Oss

Grote mestfabriek MACE/OOC moet en zal er komen

Provinciale Staten hebben een motie verworpen die opriep te stoppen met het aan Oss opdringen van een mestfabriek. De indieners van de motie, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV, kregen enkel bijval van 50Plus. Gedeputeerde Spierings (D66) maakte duidelijk het provinciale mestbeleid belangrijker te vinden dan de wens van de Osse politiek en burgers. De Partij voor de Dieren is tegen mestf...

Vragen over ontwik­keling “Ontwerp­be­stem­mingsplan ‘Poort­gebied Bergsche Heide en ontslui­tingsweg’ te Bergen op Zoom”

Geacht college, Als het aan de gemeente Bergen op Zoom ligt, komt er een zogenoemd iconisch hotelplan ten Oosten van de A4 bij Bergen op Zoom. De projectlocatie sluit aan op Landschap van Allure en tevens Natura 2000-gebied de Brabantse Wal. De Brabantse Wal kampt met verdroging en een slechte waterkwaliteit en telt een aantal beschermde gebieden en vele beschermde planten- en diersoorten. Dit he...

Doe mee

Sluit je aan

Dit is het moment om te kiezen voor de Partij voor de Dieren en vast te houden aan uw idealen! Word vandaag nog lid van de Partij voor de Dieren en ontvang een bijzonder welkomstgeschenk.

De Partij voor de Dieren is de enige partij die niet de kortetermijnbelangen van de mens, maar het belang van een gezonde aarde voorop stelt. Leden van de Partij voor de Dieren steunen onze strijd voor een betere wereld. Het lidmaatschap is minimaal 20 euro per jaar en mogelijk vanaf 16 jaar.

  • Stel het belang van een gezonde aarde voorop
  • Steun een betere wereld
  • Ontvang een bijzonder welkomstgeschenk

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Zet je in om de partij groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid