Actie


Als Provinciale Staten-fractie hebben wij verschillende instrumenten tot onze beschikking, waaronder het stellen van (schriftelijke) vragen, het kenbaar maken van onze standpunten tijdens de debatten, het indienen van moties en amendementen en het doen van voorstellen voor nieuw beleid.