Fractie


De Partij voor de Dieren is sinds 2007 vertegenwoordigd in Provinciale Staten van Noord-Brabant. De huidige bestuursperiode heeft onze fractie twee zetels. Op dit moment bestaat onze fractie uit fractievoorzitter Anne-Miep Vlasveld, Statenlid Paranka Surminski en twee fractiemedewerkers.

U kunt ons per e-mail en per post bereiken.