Fractie


De Partij voor de Dieren is sinds 2007 vertegenwoordigd in de Statenzaal van de provincie Noord-Brabant. Sinds de Provinciale Staten-verkiezingen in 2015 bestaat onze fractie uit twee Statenleden, te weten Paranka Surminski en fractievoorzitter Marco van der Wel.

U kunt ons per e-mail en per post bereiken.