Paranka Surminski


Frac­tie­vrij­wil­liger

Paranka Surminski (1951) woont in Hoogerheide en is gepensioneerd tandarts, maar studeerde ook biologie. Sinds 2011 was ze burgerlid voor de Partij voor de Dieren voor de commissies Ecologie & Ruimte en Cultuur & Samenleving. Van 2015 tot eind 2019 en van 2022 tot 2023 was zij Statenlid.

"Mijn liefde voor natuur en milieu, planten en dieren is bepalend geweest voor mijn leven en werken. Mijn man is ornitholoog en dankzij hem kijk ik al 40 jaar naar vogels. We hebben voor Hoogerheide als woonplaats gekozen omdat West-Brabant met de Brabantse Wal en het Markiezaat een gebied is met een zeer hoge biodiversiteit.”

Noord-Brabant heeft van oudsher veel belangrijke natuurgebieden en een rijke flora en fauna, maar deze waarden staan onder zware druk. De bevolkingsdichtheid is hoog en het land wordt intensief gebruikt. Met name de intensieve veehouderij heeft veel nadelige effecten, zowel voor het milieu als voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Paranka maakt zich hard voor bescherming van de natuur, aangezien dit vrijwel altijd ondergeschikt wordt gemaakt aan economische mensenbelangen.

Op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbescherming wordt de rol van de provincie steeds belangrijker. Paranka zet zich in om juist deze waarden te verdedigen. “Mijn keuze voor de Partij voor de Dieren komt voort uit mijn persoonlijke overtuiging dat de verschillen tussen mensen en dieren niet absoluut maar gradueel zijn. Dieren moeten dus net als mensen met respect en inachtneming van ethische normen behandeld worden. Wij moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor iedereen – mens en dier – die van ons afhankelijk is."

Vooral op het gebied van de omgang met in het wild levende dieren ervaart Paranka vanuit de provincie een totaal ondergeschikte waardering van hun belangen. “De meeste dieren zijn vogelvrij verklaard en interactie van dieren met mensen wordt vrijwel altijd beantwoord met dodelijke gevolgen voor de dieren.”

Onder het mom van bestrijden van schade aan landbouwgewassen en het ‘beheer van populaties’ schieten jagers in de Brabantse natuur jaarlijks vele duizenden dieren dood. Diervriendelijke preventieve maatregelen en vertrouwen in het zelf oplossend vermogen van het ecosysteem worden structureel genegeerd. “We moeten direct af van de enorme invloed die de jagerslobby uitvoert op de provincie!”

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws