Paranka Surminski


Statenlid

Paranka Surminski (1951) woont in Hoogerheide en is gepensioneerd tandarts, maar studeerde ook biologie. Sinds 2011 was ze burgerlid voor de Partij voor de Dieren voor de commissies Ecologie & Ruimte en Cultuur & Samenleving. Sinds 20 maart 2015 is zij Statenlid.

"Mijn liefde voor natuur en milieu, planten en dieren is bepalend geweest voor mijn leven en werken. Mijn man is ornitholoog en dankzij hem kijk ik al 40 jaar naar vogels. We hebben voor Hoogerheide als woonplaats gekozen omdat West-Brabant met de Brabantse Wal en het Markiezaat een gebied is met een zeer hoge biodiversiteit.

Noord-Brabant heeft van oudsher veel belangrijke natuurgebieden en een rijke flora en fauna, maar deze waarden staan onder zware druk. De bevolkingsdichtheid is hoog en het land wordt intensief gebruikt. Met name de intensieve veehouderij heeft veel nadelige effecten, zowel voor het milieu als voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier.
Op het gebied van ruimtelijke ordening en natuurbescherming wordt de rol van de provincie steeds belangrijker. Ik zet mij als Statenlid in om juist deze waarden te verdedigen. Mijn keuze voor de Partij voor de Dieren komt voort uit mijn persoonlijke overtuiging dat de verschillen tussen mensen en dieren niet absoluut maar gradueel zijn en dat dieren dus net als mensen met respect en inachtneming van ethische normen behandeld moeten worden. Wij moeten ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid voor iedereen – mens en dier – die van ons afhankelijk is."

Paranka is woordvoerder op de Statenthema's Natuur & milieu, Ruimte en Samenleving.

Gerelateerd

Jachtstop om Afri­kaanse Varkenspest te bedwingen

De Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om de jacht op Wilde zwijnen onmiddellijk te staken om de kans op een uitbraak van Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te houden. De dodelijke ziekte heeft België bereikt, dus het risico voor Nederland is hoog. Op 13 september 2018 zijn er in België dode Wilde zwijnen gevonden die waren besmet met Afrikaanse Vark...

Vragen Nieuws