Spie­gel­villa’s in Bosrijk, Eindhoven zijn duur en dodelijk


16 april 2021

In Bosrijk, in de Eindhovense wijk Meerhoven, worden mogelijk zogeheten spiegelvilla's gebouwd. Volgens de plannen worden deze woningen gebouwd met maximaal spiegelende oppervlakken, zodat ze opgaan in de omgeving en alleen lucht, bomen en natuur weerspiegelen. De Partij voor de Dieren is van mening dat met deze constructie het risico aanzienlijk wordt vergroot dat vogels zich doodvliegen tegen de puien van deze villa’s, en wil van Gedeputeerde Staten weten in hoeverre deze plannen ingaan tegen de provinciale belangen van de bescherming van vogelsoorten, en of er wel een vergunning kan worden verleend.

Natuurwoordvoerder van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski vraagt zich af hoe het kan dat een dergelijk ontwerp zonder meer wordt goedgekeurd, terwijl op voorhand vrij duidelijk is wat de gevolgen zullen zijn: “We nemen tenslotte als provincie wel maatregelen om bij windturbines en hoogspanningsleidingen zoveel mogelijk slachtoffers te voorkomen, waarom zouden we dan spiegelwoningen toestaan waarvan op voorhand kan worden bewezen dat ze eveneens slachtoffers maken. Woningen kun je op talloze manieren uitvoeren, maar volgens mij is dit prestigeobject per definitie een dodelijke val voor vogels. Ik vind dat voorwaardelijke opzet.” Surminski wil van de provincie weten of er onderzoek is gedaan naar de aantallen en soorten vogels die zich naar verwachting zullen doodvliegen tegen deze villa’s en of er een ontheffing van de wet Natuurbescherming is gevraagd.

Onderzoek door zowel Vogelbescherming Nederland als de Audubon Society in Amerika heeft aangetoond dat jaarlijks tientallen miljoenen vogels de dood vinden door een botsing met glazen gebouwen. In bepaalde gebieden is dat aantal zo hoog dat deze doodsoorzaak een significante invloed heeft op het voortbestaan van vogelpopulaties. Volgens Surminski kan het ook anders want de onderzoeken laten duidelijk zien welke factoren een extra risico vormen, zoals bouwen in natuurrijke omgeving, en welke maatregelen genomen moeten worden om het risico drastisch te verminderen, zoals een speciale coating op het glas. Vogelbescherming heeft een lijst van aanbevelingen voor vogelveilig bouwen.

Het architectenbureau dat zich graag profileert als groen en duurzaam, blijkt daar vooralsnog geen boodschap aan te hebben. De site belooft “een bijzondere woonervaring voor mens (en dier)”. Deze ervaring zal echter voor talloze vogels ook meteen de laatste ervaring zijn, en bewoners kunnen zich voorbereiden op de “bijzondere ervaring” van de vele vogels die met een doffe klap tegen het raam vliegen. Bij navraag geeft de verantwoordelijk architect aan dat “het nu eenmaal onvermijdelijk is dat vogels zich doodvliegen tegen glazen gebouwen” en dat er geen maatregelen genomen zijn om het aantal slachtoffers te verminderen.

De Partij voor de Dieren pleit er bij de provincie voor om het gebruik van onbeveiligde spiegelende oppervlakken te verbieden, te ontmoedigen, dan wel te eisen dat er voor een vergunning maatregelen worden genomen om aanvaringen te voorkomen, en in navolging van steden als Chicago en Toronto dergelijke gebouwen ook niet in aanmerking te laten komen voor het predicaat ‘natuurinclusief’.

Gerelateerd nieuws

Waarschuwing aan mestfabriek Sterksel is ook een waarschuwing aan de provincie

Na een reeks van voorvallen en overtredingen heeft de provincie een handhavingsprocedure in gang gezet tegen de mestvergister...

Lees verder

Dien massaal zienswijzen in tegen bedrijventerrein in Bavel

De Partij voor de Dieren roept inwoners van Bavel en Breda op om zich te verzetten tegen een nieuw groot bedrijventerrein ten...

Lees verder