Dien massaal ziens­wijzen in tegen bedrij­ven­terrein in Bavel


20 april 2021

De Partij voor de Dieren roept inwoners van Bavel en Breda op om zich te verzetten tegen een nieuw groot bedrijventerrein ten zuiden en oosten van Bavel, door vandaag en morgen nog een zienswijze op de omgevingsvisie van Breda in te dienen. De partij roept hiertoe op omdat door de grootschalige ontwikkelingen het landschap rond Breda wordt aangetast, natuur een knauw krijgt en Bavel dreigt te worden ingesloten door snelwegen en bedrijventerreinen. Statenlid Anne-Miep Vlasveld wil van Gedeputeerde Staten weten hoe het komt dat de inwoners van Bavel zich overvallen voelen door de plannenmakerij en welke invloed het plan van 44 hectares aan bedrijventerrein heeft op de beschermde natuur in de buurt.

Ten oosten van Bavel is recent een ecologische verbindingszone (EVZ) aangelegd, waar volgens de plannen van gemeente Breda een groot bedrijventerrein pal tegenaan komt te liggen. Volgens Vlasveld is het niet uit te leggen dat in de huidige stikstof- en biodiversiteitscrisis de natuur rond Bavel nog meer wordt belast: “Naast de EVZ ten oosten van Bavel hebben we ook te maken met het reeds zwaar belaste Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos, op nog geen 300 meter afstand van waar het enorme bedrijventerrein dreigt te komen. Van de mensen van Dorpsraad Bavel hebben we begrepen dat de plannen niet op stikstof zijn doorberekend. Dat zou kunnen verklaren waarom dit belachelijke plan nog niet van tafel is.”

De Partij voor de Dieren heeft meerdere keren opgeroepen om provinciaal regie te voeren op bedrijventerreinen. “We zien al langer met ledenogen de wildgroei van bedrijventerreinen en de verdozing van het Brabantse landschap aan. De XXL-terreinen schieten als paddenstoelen uit de grond. De provincie laat het gebeuren en de Brabanders verliezen hun leefomgeving. We roepen de inwoners van Bavel en Breda dan ook op om een zienswijze in te dienen op de omgevingsvisie van de gemeente Breda, en te laten weten dat dit bedrijventerrein er niet moet komen”, aldus Vlasveld. Tot en met 22 april kunnen zienswijzen worden ingediend, dus haast is volgens de partij geboden.