Zandpad

Gezonde leefomgeving en slimme keuzes voor wonen, bouwen en vervoer

De Partij voor de Dieren wil een samenleving waarin iedereen gezond kan eten, bewegen en leven in een omgeving met voldoende groen en schone lucht. Een groene omgeving is goed voor de gezondheid en contact met de natuur maakt gelukkiger. Schone lucht, schoon water en een gezonde bodem zijn cruciaal voor mens en dier. Gemiddeld leven Brabanders, door de sterke luchtvervuiling in de provincie, bijna een jaar korter. Dat concludeerden de gezondheidsdiensten (GGD) in Brabant na onderzoek van de luchtkwaliteit in 2019. Daarom is het noodzakelijk dat het gebruik en de verdeling van grond in ons land kritisch worden bekeken en er een stevig milieubeleid wordt gevoerd.

In Nederland is de druk op het landschap groot. Bijna de helft van het Nederlandse grondoppervlak wordt gebruikt voor de veehouderij, terwijl de natuur wegkwijnt en er een schrijnend tekort is aan betaalbare woningen. Door omschakeling van intensieve veehouderij naar natuurinclusieve, biologische en plantaardige landbouw komt er grond vrij. Een groot deel daarvan wordt omgezet naar natuur, zodat de biodiversiteit kan herstellen, en een klein deel wordt bestemd voor woningbouw.

Een radicale, duurzame verschuiving is nodig in de manier waarop we de provincie inrichten, hoe er wordt gewoond, gewerkt en vervoerd. De openbare ruimte is te veel ingericht op het faciliteren van vervuilend gemotoriseerd verkeer. In de provincie krijgen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer voorrang en wordt milieuvervuilend verkeer beperkt. Bij het bouwen van woningen gaat de provincie zorgvuldig om met de beschikbare ruimte. Nieuwe woningen worden altijd natuurinclusief, klimaatneutraal, energiepositief én circulair gebouwd.


Zie onderstaande standpunten voor meer toelichting op dit onderwerp: