Ellen Putman


Frac­tie­voor­zitter en Statenlid

Ellen Putman (46) deed wat veel geboren en getogen Brabanders doen; naar de Randstad voor studie, maar daarna weer terugkeren naar die gemoedelijke provincie. Deze jurist streek neer in Rijsbergen, waar ze graag wandelt in de omgeving.

Dat levert haar naast ontspanning toch ook zorgen op. "We hebben nog natuur, maar in mijn ogen veel te weinig”. Ellen ziet liever geen megastallen, maar robuuste met elkaar verbonden natuurgebieden met meer faunapassages. "En dat de dieren in die natuurgebieden veilig kunnen leven, zonder bejaagd te worden."

De provincie legt een enorm focus op economie, met meer wegen en meer industrie. Natuur en milieu zijn van ondergeschikt belang. Terwijl meer natuur en een gezonde leefomgeving voor het welzijn van mens en dier van levensbelang zijn en de basis van ons bestaan vormen.

Van levensbelang is ook schoon en voldoende water, als voormalig waterschapsbestuurder weet Ellen daar alles van en ze zal zich ook in de provincie daarvoor blijven inzetten: "De komende jaren draait het om waterbesparing, water vasthouden, verhogen van het waterpeil in en rondom natuurgebieden en het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater."

Ellen is woordvoerder op deze Statenthema's:

  • Natuur & Milieu
  • Ruimte
  • Samenleving

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws