Mili­eu­vrien­delijk vervoer


De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Er moeten geen nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer bij komen en bestaande wegen moeten niet worden uitgebreid.

Het standpunt Milieuvriendelijk vervoer is onderdeel van: Ruimtelijke ordening

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Behoud karak­te­ris­tieke bomen langs N638 en verlaag de snelheid!

Het verbaast de Partij voor de Dieren dat Gedeputeerde Staten een kapvergunning hebben aangevraagd voor de kap van honderden bomen langs de N638. Volgens de partij is grootschalige kap van karakteristieke bomen zeker niet de oplossing voor de door de provincie geschetste problemen. De partij wil weten waarom er niet is gekozen voor die alternatieven, zoals het verlagen van de snelheid over het hel...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws