Mili­eu­vrien­delijk vervoer


De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger en fietser. Openbaar vervoer moet, zowel in stedelijk als landelijk gebied, duurzaam, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk zijn. Er moeten niet nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer bij komen en bestaande wegen moeten niet worden uitgebreid.

Het standpunt Milieuvriendelijk vervoer is onderdeel van: Ruimtelijke ordening