Procedure wensen en beden­kingen inzake geld­lening uit immu­ni­sa­tie­por­te­feuille aan Eindhoven Airport voor reali­satie verbe­terde terminal


15 juli 2022

We zijn geland in een periode waarin onze grensoverschrijdende overconsumptie óók gevolgen heeft in het hier en nu. Onze decadentie gaat niet meer alleen ten koste van toekomstige generaties en mensen buiten Brabant, maar raakt ondertussen ook onmiskenbaar onze eigen leefruimte, onze energievoorziening, onze rust, onze gezondheid. In deze context stellen GS voor om 55 miljoen euro uit te lenen aan het aantrekkelijker maken van vliegvakanties.

Er zijn geen andere financiers bereid in dit project te investeren. Volgens GS moet de provincie daarom de portemonnee trekken. Maar is deze investering wel ‘maatschappelijk relevant’, zoals de bedoeling is met geld uit de immunisatieportefeuille?

Ten eerste laten de beelden van de Schipholtaferelen op Eindhoven Airport zien dat de vakantievluchten al té aantrekkelijk zíjn. Daarnaast gaat deze business ter verbetering van het vestigingsklimaat in tegen het algemene provinciale belang van een goed leefklimaat.

Dus natuurlijk hebben wij hier wensen en bedenkingen bij. Sterker nog: dit moeten we simpelweg niet doen! Het is vooral de vraag of de coalitiepartijen dat ook inzien.

Tot slot nog een laatste bedenking. Op Eindhoven Airport is het een komen en gaan van vliegtuigen die een deken van stikstof(oxiden) over de omringende Natura 2000-gebieden leggen. Hoe gaan we aan de vee-industrie uitleggen dat we deze vluchten aantrekkelijker willen gaan maken?