Gewijzigd vast­stellen provin­ciaal inpas­singsplan Gebieds­ont­wik­keling Ooste­lijke Langstraat (oost en west)


15 juli 2022

Dit prestigeproject loopt nu al jaren. Keer op keer moeten er nieuwe besluiten worden genomen, telkens omdat waarschuwingen in de wind zijn geslagen. Keer op keer steken we er meer geld in, zonder te weten wanneer het eindbedrag is bereikt. Sowieso nemen we vandaag nog niet het laatste besluit.

In het voorstel dat nu voorligt wordt gesproken over een ‘go / no go’-moment, dat volgt nadat de Raad van State zich weer heeft gebogen op de geitenpaadjes die deze keer zijn bewandeld om dit project door de nieuwe juridische werkelijkheid heen te loodsen.
Onze fractie vreest dat een deel van PS zich blind gaat staren op de verzonken kosten van de GOL, en dat daarmee een ‘no go’ niet meer als reële optie wordt gezien.
Kan het college bevestigen dat verzonken kosten niet worden overgewaardeerd bij het opstellen van de scenario’s? M.a.w.; wordt het stopzetten van het project als serieuze optie overwogen, dus zonder (te veel) rekening te houden met de al gedane kosten?

Op z’n vroegst in november komen GS met vervolgscenario’s. Eén van de scenario’s die nu wordt voorgesteld is het “gedeeltelijk uitvoeren van het project”. We hebben daar tijdens de oordeelsvorming uitgebreid over gedebatteerd. Vrij veel fracties, ook van de coalitie, vinden dat een interessante optie. We vinden het een positieve ontwikkeling dat we niet te veel vastklampen aan het originele plan, maar meebewegen met de realiteit.

De gedeputeerde was beduidend minder enthousiast over gedeeltelijk uitvoeren, en leek vooral van mening te zijn dat de delen van het project zoveel verband met elkaar hebben, dat het eigenlijk “alles of niets” is.
Kan het college aangeven of er serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid van het gedeeltelijk uitvoeren van het project? En of er zelfs meerdere opties, of ‘subscenario’s’ van het gedeeltelijk uitvoeren kunnen worden uitgewerkt?
En hoe verhouden de deelnemende gemeenten zich straks tot de scenario’s? Want alle gemeenten en de provincie zullen tot één scenario moeten komen…

Wij stemmen uiteraard weer tégen deze PIP’s. De ecologische elementen, zoals goede EVZ’s moeten we als provincie sowieso realiseren, ook zonder dit project. De waterveiligheidselementen, zoals het waterbergingsgebied kunnen wat ons betreft ook buiten het geheel van de GOL om gerealiseerd worden. De asfaltspaghetti door de Baardwijkse Overlaat zijn wat ons betreft een grote stap achteruit. Ook de afbraak van de spoorbrug, met cultuurhistorische én ecologische waarde, zou uit de plannen geschrapt moeten worden.

Wat ons betreft komt er dus liever eerder dan later een ‘go / no go’-moment. We kijken uit naar de scenario’s, met name de scenario’s die gaan over het gedeeltelijk uitvoeren van het project.

Interessant voor jou

Procedure wensen en bedenkingen inzake geldlening uit immunisatieportefeuille aan Eindhoven Airport voor realisatie verbeterde terminal

Lees verder

1e herziening exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer