1e herziening exploi­ta­tieplan Logistiek Park Moerdijk


15 juli 2022

De Partij voor de Dieren was vanaf het prille begin tegen de plannen voor het LPM, en dat zijn we nog steeds, dus wij stemmen ook tegen dít voorstel voor de herziening van het exploitatieplan. Wij geven er sterk de voorkeur aan dat de bestaande, verouderde bedrijventerreinen geschikt worden gemaakt, dan dat er compleet nieuwe industriële blokkendozen verrijzen.

Zoals al vele malen eerder door ons gezegd, wij verlenen geen steun aan megalomane en schadelijke prestigeprojecten. Het LPM brengt schade toe aan de natuur en aan het cultuurlandschap van Brabant. En dan hebben we het nog niet over de leefbaarheid voor omwonenden gehad.

Hoeveel stikstof-reducerende maatregelen we ook nemen, hoeveel veehouders er ook worden uitgekocht, de Natura 2000-gebieden rondom Moerdijk hebben te lijden onder het LPM met alle bijkomende verkeersbewegingen en bedrijvigheid. Dat is geen houdbare of duurzame richting en dat moeten we dus ook niet willen.