Kadernota 2022-2023 en Ontwerp­be­groting 2022-2023 van Gemeen­schap­pelijk Orgaan Hollandse Water­linies


15 juli 2022

De Hollandse Waterlinie, die zoveel voor Nederland heeft betekend op het gebied van veiligheid maar ook zeker als innovatief exportproduct. Een toonbeeld van onze innovatiekracht en pionieren. Daar zijn we trots op. Wij zijn blij dat dit stuk erfgoed door meerdere partijen zó sterk op de agenda is gezet, met dit resultaat. Dit indrukwekkende stuk historie krijgt nu de erkenning en de bescherming die het verdient. En die bescherming is ook goed voor de natuur. Een gedegen bescherming van de Hollandse Waterlinie zal er voor zorgen dat de aanwezige gebieden die nu nog onbebouwd zijn, ook onbebouwd blijven. Dat is een goede ontwikkeling want net als voor natuur geldt ook voor erfgoed: weg is weg.