Economie


De Partij voor de Dieren is voor een economie gericht op bestaanszekerheid, binnen de grenzen van de planeet. De wegwerpeconomie, waarin ongebreidelde groei centraal staat en waarvan de kosten worden afgewenteld op de planeet en haar bewoners, heeft zijn langste tijd gehad. Weg ermee! De Partij voor de Dieren wil naar een planeetbrede visie op de economie waar we allemaal beter van worden, ongeacht of die groeit.

Het standpunt Economie is onderdeel van: Overheid en samenleving

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

We stevenen af op drie verloren jaren

Reactie van Partij voor de Dieren op het coalitieakkoord

De Partij voor de Dieren-fractie maakt zich grote zorgen over hoe het nieuwe college om zal gaan met de natuur, de dieren, het landschap, en de volksgezondheid. “Wij lezen in het bestuursakkoord dat de problemen rond veehouderij en stikstof opnieuw vooruit worden geschoven, dat de plannen voor de Brabantse natuur waarschijnlijk niet gerealiseerd gaan worden, en ook dat de provincie nog verder volg...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws