Een economie die voor iedereen werkt


De Partij voor de Dieren zet zich in voor een brede welzijnseconomie, waarbij het uitgangspunt is: voorzien in welzijn voor mensen en dieren, binnen de ecologische grenzen van de Aarde. De provincie stuurt op dit moment nog vooral op economische groei. De inwoners en bedrijven in Noord-Brabant gebruiken gezamenlijk voor 400 tot de nok toe gevulde voetbalstadions aan grondstoffen en materialen per jaar! Daarom heeft de provincie nieuwe sturings- en monitoringsinstrumenten nodig. Daarmee worden de positieve en negatieve effecten van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving en de Aarde duidelijk in kaart gebracht en bepalen we de juiste koers richting een duurzame en solidaire economie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws