Tech­nische vragen over het voor­sor­teren op gebruik van koffie­mokken i.p.v. wegwerp­bekers per 2024


Indiendatum: 2 jun. 2023

Om de afvalberg te verkleinen is herbruikbaar servies op kantoor vanaf 2024 het uitgangspunt. In het provinciehuis is het gebruik van wegwerpkoffiebekers vaak nog de standaard, ondanks dat er voor medewerkers keukens met mokken, glazen en een vaatwasser aanwezig zijn.

1. Op welke manier wordt er voorgesorteerd op deze veranderingen?

2. Kan het vervangen van plastic flesjes water met karaffen of herbruikbare flessen kraanwater gezien worden als ‘meekoppelkans’ in deze transitie?

3. Op welke manier zal er worden gecommuniceerd naar werknemers dat deze verandering in zal treden, zodat zij hier begripvol tegenover staan?

4. Is het een idee om de overgang van wegwerp naar herbruik te stimuleren door per afdeling een wedstrijd/prijsvraag voor mooiste koffiemok (o.i.d.) te organiseren?

5. Wordt in het kader van voorsorteren op komende wetgeving op tijd (of zo snel mogelijk) gestopt met het inkopen van wegwerpbekers en waterflesjes, zodat de uitfasering vóór 2024 kan plaatsvinden? Is het inkoopbeleid daarop aangepast?

6. Wat is de huidige voorraadgrootte aan plastic waterflesjes en wegwerpservies dat vanaf 2024 niet meer gebruikt dient te worden?

7. Is er genoeg herbruikbaar servies voorhanden om alle koffie- en theedrinkende medewerkers te kunnen voorzien van een mok of glas, of moet er extra worden ingekocht?

8. Is er genoeg vaatwascapaciteit om alle medewerkers gebruik te kunnen laten maken van herbruikbaar servies?

Indiendatum: 2 jun. 2023
Antwoorddatum: 7 jun. 2023

Om de afvalberg te verkleinen is herbruikbaar servies op kantoor vanaf 2024 het uitgangspunt. In het provinciehuis is het gebruik van wegwerpkoffiebekers vaak nog de standaard, ondanks dat er voor medewerkers keukens met mokken, glazen en een vaatwasser aanwezig zijn.

1. Op welke manier wordt er voorgesorteerd op deze veranderingen?

Antwoord:
De Provincie Noord-Brabant is uiteraard op de hoogte van de komende verandering m.b.t. het gebruik van koffiebekers waarin plastic is verwerkt. Wij zijn ons reeds enige tijd aan het oriënteren hoe we invulling kunnen geven aan de nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2024. Verschillende opties worden onderzocht om hier het beste invulling aan te geven zoals het gebruik van herbruikbaar servies maar ook de zgn. “bring your own” waarbij de medewerkers zelf een herbruikbare voorziening (mok, beker of flesjes) meenemen die door de provincie eenmalig wordt verstrekt.
We streven ernaar de definitieve keuze kort na het zomerreces vast te stellen om tijdig bestellingen en eventuele aanpassingen te kunnen doen.


2. Kan het vervangen van plastic flesjes water met karaffen of herbruikbare flessen kraanwater gezien worden als ‘meekoppelkans’ in deze transitie?

Antwoord:
De huidige (wegwerp)koffiebekers worden ook gebruikt om water te tappen bij het waterpunt bij de verschillende facilitaire units in het Provinciehuis. Ook dit nemen we daarom mee in de inventarisatie van de verschillende opties. Naast een herbruikbare beker kunnen bijvoorbeeld zgn. doppers ter beschikking gesteld worden. Dergelijke (persoonlijke) doppers worden momenteel al aan nieuwe medewerkers verstrekt bij indiensttreding.
De inzet van plastic of glazen flesjes is in de huidige situatie beperkt. De plastic flesjes die in het bedrijfsrestaurant verkocht worden zijn statiegeld flesjes. Deze kunnen gedoneerd worden voor een goed doel of worden ingeleverd bij de eigen supermarkt.
Bij vergaderingen waar ook catering wordt besteld bieden we water in karaffen of glazen flesjes aan.


3. Op welke manier zal er worden gecommuniceerd naar werknemers dat deze verandering in zal treden, zodat zij hier begripvol tegenover staan?

Antwoord:
Zodra de verschillende opties zijn geïnventariseerd en er een besluit is genomen op welke wijze we als Provincie Noord-Brabant de wegwerpbekers gaan vervangen zal dit uiteraard zo snel mogelijk worden gecommuniceerd richting medewerkers, o.a. via Brains.
Er wordt een communicatieplan opgesteld over de veranderingen met daarin ook aandacht voor specifieke communicatie per doelgroep (zie opsomming hieronder) over de nieuwe werkwijze:
• Medewerkers van de Provincie Noord-Brabant
• Bezoekers bij de koffiebar en vergaderingen
• Bezoekers van evenementen
• Bezoekers dagelijks bestuur
• Leden Provinciale Staten
• Huurders in het N-gebouw
Ook heeft er rondom 'de week zonder afval' van 22 t/m 28 mei al een eerste communicatiemoment plaatsgevonden over de veranderende wetgeving.


4. Is het een idee om de overgang van wegwerp naar herbruik te stimuleren door per afdeling een wedstrijd/prijsvraag voor mooiste koffiemok (o.i.d.) te organiseren?

Antwoord:
De aandacht gaat momenteel uit naar het inventariseren van de verschillende opties om wegwerpbekers te vervangen, de consequenties hiervan, het opstellen van een advies en het maken van een keuze.


5. Wordt in het kader van voorsorteren op komende wetgeving op tijd (of zo snel mogelijk) gestopt met het inkopen van wegwerpbekers en waterflesjes, zodat de uitfasering vóór 2024 kan plaatsvinden? Is het inkoopbeleid daarop aangepast?

Antwoord:
Ja, hier wordt tijdig rekening mee gehouden.


6. Wat is de huidige voorraadgrootte aan plastic waterflesjes en wegwerpservies dat vanaf 2024 niet meer gebruikt dient te worden?

Antwoord:
De plastic waterflesjes worden maar zeer beperkt gebruikt, de voorraad is daarop afgestemd.
De voorraad van de huidige koffiebekers is er op afgestemd dat voor ingang van de nieuwe wetgeving alle bekers verbruikt zijn. We streven er naar dat er geen wegwerpbekers overblijven. Uiterlijk 31 december 2023 gaan we over naar de nieuwe situatie, indien mogelijk eerder.


7. Is er genoeg herbruikbaar servies voorhanden om alle koffie- en theedrinkende medewerkers te kunnen voorzien van een mok of glas, of moet er extra worden ingekocht?

Antwoord:
Momenteel is er niet voldoende herbruikbaar servies aanwezig. Als gekozen wordt voor deze optie dient dit extra aangeschaft te worden.


8. Is er genoeg vaatwascapaciteit om alle medewerkers gebruik te kunnen laten maken van herbruikbaar servies?

Antwoord:
Indien er gekozen wordt voor de optie voor herbruikbaar servies zal dit (deels) opgehaald moeten worden en afgewassen in de centrale afwasruimte van het restaurant op de begane grond. In de facilitaire unit op de 1e verdieping (in de buurt van de fractiekamers) staat een decentrale vaatwasser waar medewerkers zelf het servies in kunnen plaatsen. Op de overige verdiepingen zijn geen decentrale vaatwassers aanwezig. Daarnaast is er in de pantry van het dagelijks bestuur een kleine vaatwasser.

Interessant voor jou

Vragen over het advies aan de minister van de RDA om gemeenten bevoegdheden te geven om voor een evenementen­ vergunning voorwaarden voor dierenwelzijn te stellen

Lees verder

Vragen over coalitieakkoord Waterschap Brabantse Delta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer