Inves­te­rings­impuls Economie, Kennis en Talen­t­ont­wik­keling


4 februari 2022

Voorzitter,
Het zijn roerige tijden waarin we leven. De crises stapelen zich op. De klimaatcrisis zet ons voor een immense opgave. De stikstofcrisis vergt ook een omslag in ons denken en handelen. Daarnaast hebben we te maken met een biodiversiteitscrisis en verdroging. Corona zet onze samenleving ook helemaal op z’n kop. In wat voor wereld gaan onze kinderen opgroeien?
Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, is Brabant ook nog eens gedaald op een ranglijstje van innovatieregio’s. Met de prioriteiten die dit college stelt, betekent dat dat we hier 22 miljoen euro tegenaan gaan gooien.

Wij vinden dat eigenlijk ronduit schaamteloos. We zijn als regio niet minder innovatief geworden, maar we kunnen het blijkbaar niet hebben dat andere regio’s nóg innovatiever zijn geworden.
Waar houdt dit op? Het is al erg genoeg dat ‘De Economie’ tegenwoordig als doel wordt gezien, i.p.v. als middel voor het welzijn van ons allen. Gaan we nu echt nog een stapje verder door de positie op een economieranglijstje als doel te zien? Economie staat in dienst van de samenleving, niet andersom. Het is geen doel op zich.

Het mag duidelijk zijn dat de Partij voor de Dieren volmondig tégen dit voorstel is. En we hopen dat dit college wil leren om te kijken naar of we zelf voldoende hebben, i.p.v. naar of anderen meer hebben. Zodat onze kinderen ook nog een Brabant hebben om in te leven.

Interessant voor jou

Uitvoering van faunapassages en weide- en akkervogelbeleid

Lees verder

Begrotingswijziging Ontwikkeling nieuwe busremise Breda

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer