Marco van der Wel


Frac­tie­voor­zitter

Marco van der Wel (1972) woont in Rijsbergen en is technisch adviseur bij een octrooibureau. Sinds 2011 is hij fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren-fractie in Noord-Brabant.

"Ik kan erg genieten van de natuur maar schrik ervan hoe weinig plekken er in Nederland over zijn waar je nog echt de rust van de natuur kunt ervaren. Overal hoor je wel auto’s, vliegtuigen of mensen. Tijdens gesprekken merk ik dat veel mensen niet echt weten hoe wij aan ons voedsel komen en welke gevolgen ons consumeren heeft voor de rest van de wereld. Dan kan ik het niet laten om daarover met ze in gesprek te gaan.”

Marco zet zich in voor een provincie met schone lucht, schone grond en schoon water. Waar energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind en dus niet uit vervuilende bronnen zoals mest. Daarvoor is het ook nodig te minderen – energiebesparing door onder andere isolatie, maar ook een forse krimp van het aantal landbouwdieren.

“Ook zet ik me in voor een groen Brabant met duurzame werklocaties, elektrisch vervoer, aandacht voor kunst en cultuur en voldoende opvang voor wilde dieren en zwerfdieren. Op het moment stelt de provincie verkeerde prioriteiten. De asfalteermachine wordt routinematig ingezet om minimale tijdwinst voor de automobilist te creëren. Maar meer asfalt zorgt voor meer verkeer waardoor we uiteindelijk toch weer in de file staan. Voor hetzelfde geld kunnen we ook projecten realiseren die echt ten goede komen aan alle Brabanders. Beter en meer openbaar vervoer en meer natuur voor mens en dier door de realisering van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur.”

Met tientallen miljoenen euro’s subsidie zorgt de provincie nu voor verdere industrialisering van de Brabantse veehouderij. Daar wil Marco van af, want met provinciale middelen kunnen ook talloze boeren omschakelen naar biologische en grondgebonden landbouw, zodat ons voedsel op een dier- en natuurvriendelijke wijze wordt geproduceerd. “In zo’n provincie wil ik graag wonen.”


Marco is woordvoerder op deze Statenthema’s:

  • Landbouw
  • Energie
  • Economie & internationalisering
  • Mobiliteit
  • Bestuur & financiën.

Gerelateerd

Opinie: Vrede op aarde, vrede in het bos

In deze periode van vrede op aarde schotelen we elkaar graag iets speciaals voor tijdens de kerstmaaltijd. Je leest in de kranten dat juist om die reden steeds vaker een stukje ree of wild zwijn op tafel wordt gezet. Het is traditie, klaargemaakt volgens oma’s recept, of het is volgens de laatste trend dat je gasten toch een bijzonder hapje wilt voorschotelen. Het moment van ons feestelijk samenzi...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws