Marco van der Wel


Frac­tie­voor­zitter

Marco van der Wel (1972) woont in Rijsbergen en is technisch adviseur bij een octrooibureau. Sinds 2011 is hij fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren-fractie in Noord-Brabant.

"Ik kan erg genieten van de natuur maar schrik ervan hoe weinig plekken er in Nederland over zijn waar je nog echt de rust van de natuur kunt ervaren. Overal hoor je wel auto’s, vliegtuigen of mensen. Tijdens gesprekken merk ik dat veel mensen niet echt weten hoe wij aan ons voedsel komen en welke gevolgen ons consumeren heeft voor de rest van de wereld. Dan kan ik het niet laten om daarover met ze in gesprek te gaan.”

Marco zet zich in voor een provincie met schone lucht, schone grond en schoon water. Een provincie met energie opgewekt uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind en niet uit vervuilende bronnen zoals mest. Een provincie waarin we bovenal prioriteit leggen op energiebesparing, door meer te isoleren, minder fossiele brandstoffen te verbruiken en meer plantaardig te gaan eten.

Ook zet Marco zich in voor een groen Brabant met duurzame werklocaties, elektrisch vervoer, aandacht voor kunst en cultuur en voldoende opvang voor wilde dieren en zwerfdieren.

“Op het moment stelt de provincie verkeerde prioriteiten. De asfalteermachine wordt routinematig ingezet voor minimale tijdwinst voor de automobilist. Maar meer asfalt zorgt voor meer verkeer waardoor uiteindelijk iedereen weer in de file staat. Voor hetzelfde geld kunnen we ook projecten realiseren die echt ten goede komen aan alle Brabanders. Beter en meer openbaar vervoer en meer natuur voor mens en dier door de realisering van de oorspronkelijke Ecologische Hoofdstructuur.”

Met tientallen miljoenen euro’s aan subsidies zorgt de provincie nu voor verdere industrialisering van de Brabantse veehouderij. Daar wil Marco van af, want met provinciale middelen kunnen ook talloze boeren omschakelen naar biologische, grondgebonden en plantaardige landbouw, zodat ons voedsel op een dier- en natuurvriendelijke wijze wordt geproduceerd. “In zo’n provincie wil ik graag wonen.”

Marco is woordvoerder op deze Statenthema’s:

  • Natuur & Milieu
  • Energie
  • Economie & internationalisering
  • Ruimte
  • Samenleving
  • Bestuur & financiën

Gerelateerd

Avondklok voor jagers verkleint risico op COVID én varkenspest

De Partij voor de Dieren wil opheldering van de provincie over de uitzondering die jagers hebben gekregen op de avondklok. Jagers mogen ’s nachts wel het bos in om wilde zwijnen dood te schieten, volgens eigen zeggen om de verspreiding van de Afrikaanse Varkenspest (AVP) te voorkomen. De Partij voor de Dieren wijst er op dat juist jagers, naast het risico op het verspreiden van corona, ook het ris...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws