Verkeers­ef­fecten van GOL-plannen gebaseerd op foute gegevens


Partij voor de Dieren wil noodrem op “pres­ti­gieus faal­project”

8 september 2021

Partij voor de Dieren wil dat de provincie de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) onmiddellijk on hold zet, en nog eens grondig heroverweegt of de plannen wel door kunnen gaan. De berekende effecten op o.a. stikstof, fijnstof, geluid en veiligheid zijn namelijk gebaseerd op foute verkeerscijfers, blijkt uit onderzoek van een dataspecialist. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel loopt de GOL uit op een fiasco: “We moeten zo snel mogelijk aan de noodrem trekken, voordat we nog meer geld weggooien in deze bodemloze put.”

Volgens de Partij voor de Dieren is de gepresenteerde nieuwe informatie zeer zorgwekkend. Het kan betekenen dat er nieuwe berekeningen nodig zijn op het gebied van stikstof, fijnstof en geluid, maar het kan ook betekenen dat er een nieuw provinciaal inpassingplan (PIP) moet worden gemaakt. Als dat zo is, is de gebiedsontwikkeling in de Oostelijke Langstraat volgens de partij ten dode opgeschreven. De GOL-plannen hebben nu al te kampen met alsmaar stijgende kosten.

Sinds de provincie drie jaar geleden heeft ingestemd met de plannen, zijn de kosten al 30% hoger oftewel 30 miljoen euro hoger dan geraamd, zonder dat er überhaupt is begonnen met de realisatie. “Dat komt omdat Gedeputeerde Staten eerder alle waarschuwingen in de wind heeft geslagen om nog niet te beginnen met de voorbereidende werkzaamheden voordat de rechter uitspraak heeft gedaan. Door deze cruciale inschattingsfout krijgt de provincie nu een multimiljoenen kostende deksel op de neus bij de rechter. Nu ook de rooskleurige effecten van de plannen fout zijn berekend, kan de GOL definitief worden gerekend tot een prestigieus faalproject van enorme omvang. Daarom moeten we zo snel mogelijk aan de noodrem trekken.”, stelt Van der Wel.

Verschillende bewoners en verenigingen hebben eerder al beroepschriften ingediend over de verkeerscijfers waarin zij aangeven dat de verkeerscijfers niet kloppen. Dit trok de aandacht van een dataspecialist die vervolgens onderzoek deed en daaruit concludeerde dat er bij de berekeningen verkeerde data is gebruikt. Hierdoor is een te rooskleurig beeld ontstaan dat niet representatief is voor de werkelijkheid.

Gerelateerd nieuws

Vergunning mestfabriek intrekken; het kan, maar wíl de provincie het ook?

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de vergunning voor de megamestfabriek in Tilburg intrekt. Hiervoor zijn redenen...

Lees verder

Provinciale Staten willen nog geen afscheid nemen van mestfabrieken

Gedeputeerde Staten (GS) werkt aan een provinciebreed plan voor mestbewerkingslocaties in Brabant. Wij willen eerst een funda...

Lees verder