Vergunning mest­fa­briek intrekken; het kan, maar wíl de provincie het ook?


Partij voor de Dieren roept op een streep te zetten door plannen mega­mest­fa­briek in Tilburg

3 september 2021

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de vergunning voor de megamestfabriek in Tilburg intrekt. Hiervoor zijn redenen te over, stelt Statenlid Anne-Miep Vlasveld: “Het ziet er naar uit dat de vergunning in strijd is met stikstofregels en dat de geuroverlast veel te laag is berekend.” De provincie kan de vergunning intrekken, maar volgens Vlasveld is het de vraag of het college dat ook wil.

Vlasveld heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten (GS), die over de vergunningen voor de beoogde mestverwerkingsinstallatie aan de Vloeiveldweg in Tilburg gaan. “Het gaat niet alleen om stankoverlast voor de inwoners van Tilburg en Loon op Zand”, stelt Vlasveld. Met de mestfabriek, die jaarlijks zo’n 300.000 ton mest zou moeten gaan verwerken, is een behoorlijk stikstofneerslag op de omliggende, al overbelaste natuur gemoeid. Omwonenden kunnen bovendien rekenen op dagelijks bijna 40 af- en aanrijdende vrachtwagens met mest. “En alsof dat nog niet erg genoeg is, mag de belastingbetaler er ook nog eens 23 miljoen euro subsidie voor neerleggen”, doelend op de ter beschikking gestelde SDE+-subsidie.

Tot slot wil Vlasveld van GS weten wat de provincie zou kunnen bereiken als die 23 miljoen ingezet zou kunnen worden voor het verminderen van de mestproductie, stikstofuitstoot en geuroverlast. Vlasveld: “Dat is natuurlijk een retorische vraag. Het is duidelijk dat dit college andere prioriteiten heeft. In plaats van eenduidig te kiezen voor een gezonde natuur en leefomgeving, dreigt het college partij te kiezen voor een multinational die miljoenen aan subsidie voor papieren duurzaamheid wil cashen.”