Laten we ons water vervuilen met PFAS uit Antwerpen?


Partij voor de Dieren roept op bezwaar te maken tegen het lozen van veront­reinigd baggerslib

27 augustus 2021

Chemisch bedrijf 3M bij Antwerpen heeft decennialang giftige PFAS geloosd in de Schelde, waardoor de bodem en het slib zwaar vervuild is. Vanwege de bouw van een tunnel ten noorden van Antwerpen, dreigt dat ernstig verontreinigde slib nabij de Nederlandse grens te worden gestort, waardoor de PFAS hoogstwaarschijnlijk ook in Brabant belandt. Partij voor de Dieren maakt zich ernstige zorgen om de risico’s voor volksgezondheid en natuur die dit oplevert, en roept de provincie op tegen de plannen in het geweer te komen.

In Vlaanderen is een parlementaire onderzoekscommissie gestart naar de PFAS-lozingen door 3M. PFAS zijn chemische stoffen die vanuit fabrieken in het milieu terechtkomen en daar zo goed als niet afbreken. De stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen en andere dieren, zo kunnen ze effect hebben op het immuunsysteem, op de voortplanting en de ontwikkeling van ongeboren kinderen.

De Vlaamse autoriteiten zijn van plan een vergunning te verlenen om het met PFAS-verontreinigde slib te storten op verschillende plekken in de Schelde, waaronder vlak bij de Nederlandse grens. Tot en met 2 september kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Partij voor de Dieren-woordvoerder Paranka Surminski roept de provincie op dit te doen, in het belang van de Brabantse natuur en volksgezondheid. Surminski vraagt de provincie ook om de kwestie aan te kaarten bij het Rijk.

Gerelateerd nieuws

“Provincie moet vriendschapsband met Chinese provincie Jiangsu per direct verbreken”

De Partij voor de Dieren roept Gedeputeerde Staten (GS) op om per direct de vriendschapsband met de Chinese provincie Jiangsu...

Lees verder

Vergunning mestfabriek intrekken; het kan, maar wíl de provincie het ook?

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de vergunning voor de megamestfabriek in Tilburg intrekt. Hiervoor zijn redenen...

Lees verder