Provincie laat dieren­opvang niet in de kou staan


Finan­ciële hulp voor stichting Fauna Opvang Brabant

19 november 2021

De provincie Noord-Brabant stelt een bedrag van € 71.340 per jaar beschikbaar, over de jaren 2021 en 2022, voor de opvang van inheemse wilde dieren. Veel dieren komen in deze centra terecht door interactie met mensen, bijvoorbeeld door aanrijdingen. Steeds meer gewonde dieren belanden in een opvangcentrum, dus hulp vanuit de provincie is geen luxe.

In november 2020 is de Partij voor de Dieren-motie ‘Provinciale verantwoordelijkheid voor opvang van inheemse dieren’ aangenomen. De provincies zijn verantwoordelijk voor de natuur en de dieren die er leven, en zij moeten om die reden zorgen dat er een goede basis is voor de opvang van gewonde en zieke dieren. Met het toegezegde bedrag draagt de provincie bij aan de wettelijke zorgplicht.

Fractievoorzitter Marco van der Wel is voorzichtig blij met het besluit van Gedeputeerde Staten: "Brabant is een goed voorbeeld van hoe we die zorgplicht voor dieren moeten inkleden. De provincie Brabant heeft als enige een ttichting Fauna Opvang Brabant waarin alle opvangcentra van Brabant zijn vertegenwoordigd. Dat is de laatste jaren heel efficiënt gebleken, want de opvang van inheemse dieren is nu goed georganiseerd in Brabant. Wel moet er een financiële basis zijn en wij vinden dat die van de provincie moet komen. Vergelijk het met de honden- en kattenopvang die steun krijgt van de gemeente. De eerste stap is nu gezet en hopelijk kunnen de dieren ook ná 2023 op de provincie Brabant blijven rekenen."

Van der Wel wil toewerken naar een landelijke regeling waar zowel het Rijk als de provincies structureel financiële verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van inheemse dieren. Hij ziet het liefst dat elke provincie een stichting faunaopvang krijgt waarin per provincie alle opvangcentra zijn vertegenwoordigd. Voordeel is ook dat die dan verantwoording aan de provincies afleggen over de opvang, en dat dat de kwaliteit van de opvang ten goede komt. In 2012 heeft Van der Wel met succes een initiatiefvoorstel voor opvang van inheemse dieren ingediend. Het initiatiefvoorstel leidde toen onder andere tot een eenmalige stimuleringssubsidie van € 750.000 voor drie jaar, waarmee onder andere een nieuw opvangcentrum in Someren is gebouwd en ook subsidie aan dierenambulances is gegeven. Deze regeling was toentertijd uniek in Nederland.