Opvang wilde dieren


Zowel in stedelijk als in landelijk gebied kunnen in het wild levende dieren gewond raken – vaak door toedoen van mensen. De opvang van gewonde dieren is een maatschappelijke taak. In de praktijk laat de overheid het echter geregeld afweten. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en ondersteunt. Beschikbaarheid van dierenambulances, opvangcentra en dierenartsen moet gegarandeerd zijn.

Door middel van de Subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant (2013-2017) is een aantal dierenopvangcentra in Brabant geprofessionaliseerd. Het is belangrijk dat er een consistente bijdrage komt vanuit de provincie Noord-Brabant voor de continuering van goed georganiseerde, vakbekwame zorg voor gewonde of anders noodlijdende dieren in het wild.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws