Wind­molens langs A16: Zorg dat vogels en vleer­muizen er niet van langs krijgen!


15 september 2017

De Partij voor de Dieren heeft zich vandaag hard gemaakt voor de natuur en dieren bij de bespreking van de windmolens die de provincie langs de A16 wil plaatsen. Er zijn goede resultaten voor flora en fauna behaald, maar er is nog meer te bereiken.

Er komt een nader ecologisch onderzoek, waarin o.a. de invloed van windmolens op vogels en vleermuizen verder wordt onderzocht. Daarin worden de verschillen tussen grote en kleinere windmolens meegenomen. Ook komt er stevige natuurcompensatie en er zullen geen extra windmolens op de locatie bij komen. Voor de controle en handhaving in geval van overlast door geluid en slagschaduw komt nog een nadere uitwerking.

Om de gevaren voor vogels en vleermuizen te minimaliseren, wil de Partij voor de Dieren dat de windmolens stil komen te staan tijdens de vogeltrek en wanneer er sprake is van aanvaringen met de windmolens door vogels en vleermuizen.