Natuur en gezondheid onder druk door over­tre­dende veehouders


12 september 2017

De natuur en volksgezondheid worden in praktijk nog meer geschaad door de veehouderijsector dan in theorie al bekend was. Deze conclusie trekt de Partij voor de Dieren op basis van een steekproef van de provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt onder andere dat in 40 procent van de gemeenten meer dieren worden gehouden dan volgens de vergunningen zijn toegestaan. De uitstoot van schadelijke stoffen overstijgt hiermee de toch al hoog gestelde bovengrens. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie strenger gaat optreden en de veehouderijsector laat meebetalen aan controle en handhaving.

Uit het inspectierapport ‘Gemeentelijk toezicht op emissies van veehouderijen’ blijkt dat door een aanzienlijk deel van de onderzochte veehouderijen niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De uitstoot van ammoniak en fijnstof is in deze gevallen hoger dan volgens de verleende vergunningen is toegestaan. Het kwalijke gevolg hiervan is dat de natuur er verder op achteruit gaat en mensen lokaal te veel fijnstof inademen. Een zeer kwalijke zaak, stelt Statenlid Marco van der Wel (Partij voor de Dieren): “De uitstoot van ammoniak gaat al ruim over de toelaatbare grens, en maakt de Brabantse natuur kapot. Daar gaan we door deze misstanden nog eens overheen. Zodoende takelt de Brabantse natuur steeds verder af. Dat moet absoluut stoppen.”

Ook in 2014 bleek al uit onderzoek van de provincie Brabant dat overtredingen in de veehouderijsector schering en inslag zijn. Klaarblijkelijk is er weinig veranderd. Toezicht en handhaving op veehouderijen zijn een aanzienlijke kostenpost voor provincie en gemeenten. De Partij voor de Dieren vraagt Gedeputeerde Staten hoeveel het precies kost en of het mogelijk is de sector hier financieel aan bij te laten dragen. Van der Wel: “Het is tegenover de belastingbetaler niet eerlijk om haar nog langer te laten opdraaien voor controles op een sector waar overtredingen klaarblijkelijk aan de orde van de dag zijn.”

> U vindt de vragen hier.