Slapeloze nachten voor omwo­nenden MarcoGas


28 augustus 2017

De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoeveel extra ruimte het bedrijf MarcoGas in Bakel krijgt om overlast te veroorzaken voor de omgeving. Het bedrijf bezorgt omwonenden nu al letterlijk slapeloze nachten doordat er, tegen de regels in, ’s nachts vrachtwagens af- en aanrijden. De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Als het aan GS ligt, mag het gasdistributiebedrijf voortaan in de avonden langer open blijven en mogen vrachtwagens ook ‘s nachts af- en aanrijden. MarcoGas heeft hiervoor een vergunning aangevraagd, maar voert deze activiteiten af en toe al illegaal uit. GS zijn nu van plan om de vergunning te verlenen waardoor omwonenden nog meer overlast te verwerken krijgen. De Partij voor de Dieren wil dat de provincie strenger gaat optreden tegen overtredingen van MarcoGas.

MarcoGas vult en distribueert gasflessen en is gevestigd tussen woonwijken en maatschappelijke voorzieningen, waaronder een basisschool. De locatie van het bedrijf is al jaren een twistpunt tussen omwonenden en het bevoegd gezag. De Partij voor de Dieren is van mening dat een dergelijk gevaarlijk bedrijf thuis hoort op een industrieterrein en niet past op de huidige locatie.

> U vindt de vragen hier.