Tiny houses horen niet in de Brabantse natuur


23 augustus 2017

De Noord-Brabantse Partij voor de Dieren vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten naar manieren om de bouw van tiny houses in de natuur tegen te gaan. In zowel de gemeente Deurne als de gemeente Landerd ligt het plan om een tiny house te bouwen in een bosperceel.

In tiny houses kan kleinschalig en zelfvoorzienend worden geleefd met een kleiner beslag op hulpbronnen en grondstoffen. De partij vreest echter dat met de komst van tiny houses in natuurgebieden, de kwaliteit van de natuur afneemt.

De Partij voor de Dieren staat positief tegenover deze woonvorm, maar vindt dat er voldoende potentiële locaties buiten de natuur beschikbaar voor zijn. Statenlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski: “Met een tiny house verklein je je ecologische voetafdruk, maar als dit ten koste gaat van de natuur streeft het idee zijn doel voorbij.”

> U vindt de schriftelijke vragen hier.