Is de provincie niet op de hoogte van kosten van mest in grond­water?


8 augustus 2017

Gedeputeerde Staten van Brabant (GS) blijken niet op de hoogte te zijn van de vergaande gevolgen van het mestoverschot op de drinkwatervoorziening. De Vereniging van Waterbedrijven heeft alarm geslagen nu al 21 waterwinpunten zijn gesloten: het uitzuiveren van meststoffen in het grondwater werd te duur. In antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren hierover beweren GS echter dat meststoffen nog niet leiden tot extra zuiveringskosten. De Partij voor de Dieren heeft opheldering gevraagd.

Paranka Surminski, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, wil weten hoeveel het mestoverschot de burger via een hogere waterprijs kost: “Naast onder andere stankoverlast, immense subsidies en grotere gezondheidsrisico’s is dit de zoveelste last die de uit de kluiten gewassen veesector bij de burger neerlegt. De Brabantse veehouderij wordt door de lobby geprezen om de exportwaarde en werkgelegenheid, maar dat staat in de schaduw van de opstapeling van lasten die op de maatschappij worden afgewenteld.

Surminski heeft met vervolgvragen aan GS nog eens opheldering gevraagd over hoeveel extra kosten zijn gemoeid met de zuivering van meststoffen uit het Brabantse grondwater. Ook wil Surminski weten welke kosten en risico’s de extra, compenserende, waterwinning bij andere waterpunten met zich meebrengen. De Partij voor de Dieren pleit voor een forse inkrimping van de Brabantse veestapel, om zo de vele problemen die de veesector veroorzaakt, waaronder het mestoverschot, bij de bron aan te pakken.

> U vindt de vragen hier.