Aanpak ganzen en wilde zwijnen veel te rigoureus


18 juli 2017

Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan jagers toestemming verleend om op rigoureuze wijze ganzen en wilde zwijnen te doden. Ondanks het feit dat de schade door ganzen jaarlijks afneemt, mogen de dieren massaal worden afgeschoten. Dit jaar nog zouden 15.000 ganzen het loodje moeten leggen. Dit druist in tegen het besluit van Provinciale Staten (PS) om in te zetten op het voorkomen van landbouwschade, in plaats van grofweg de ganzenpopulatie te verkleinen. De Partij voor de Dieren heeft daarom kritische vragen gesteld.

Eind vorig jaar heeft GS van PS de opdracht gekregen om in het nieuwe faunabeleid niet aantalsreductie maar schadepreventie als leidend principe te nemen. Met het verlenen van toestemming aan de jagers om nog in 2017 15.000 ganzen dood te schieten, negeren GS die opdracht. De aanpak is veel te rigoureus, stelt Statenlid Paranka Surminski (PvdD): “Het platweg doden van zoveel mogelijk dieren helpt uiteindelijk niet, het is dweilen met de kraan open. Je moet ganzen gericht verjagen van gevoelige percelen, zodat ze weten waar ze wel en niet welkom zijn.”

De schade door Grauwe Ganzen is in Brabant al minimaal. Ter vergelijk, de schade in Brabant was afgelopen jaar 34.000 euro terwijl het in heel Nederland ruim 9 miljoen euro bedroeg. Naast het massaal afschieten van ganzen, hebben GS ook toestemming gegeven voor het afschieten van ganzen in het donker. Surminski wijst er op dat het schieten op ganzen voor zonsopkomst en na zonsondergang door de rechter is verboden: “Het is recent nog bevestigd door de Raad van State. Wij willen dus wel weten hoe het kan dat zo’n ontheffing nu toch is verleend.”

Ondanks dat de schade door zwijnen al jarenlang constant is, worden toch ook steeds meer zwijnen geschoten. GS heeft nu toestemming gegeven voor het gebruik van geweren met geluidsdempers in de nacht. Surminski maakt zich ook zorgen over de veiligheid van mensen en andere dieren in het buitengebied: “In de ontheffing is aangegeven dat luide knallen mogelijk nieuwsgierigen zouden aantrekken en dat jagers niet altijd mensen opmerken die in de buurt komen. Maar het gebruik van een geluidsdemper maakt het er juist niet veiliger op voor nietsvermoedende wandelaars, vogelspotters of andere recreanten. Bij het horen van schoten kun je je tenminste nog uit de voeten maken.”

> U vindt de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Met compromis veehouderij zijn we verder van huis

Om te vieren dat ze hebben gezorgd voor minder schadelijke stoffen vanuit de veehouderij in de bodem en de lucht, staken de t...

Lees verder

Is de provincie niet op de hoogte van kosten van mest in grondwater?

Gedeputeerde Staten van Brabant (GS) blijken niet op de hoogte te zijn van de vergaande gevolgen van het mestoverschot op de ...

Lees verder