Jacht en afschot


Ganzen, wilde zwijnen, katten, konijnen en vele andere dieren zijn hun leven niet zeker in Brabant. Onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer worden ze op grote schaal de dood ingejaagd.

De Partij voor de Dieren wil hier een einde aan maken. Wij vinden dat de provincie zich hard moet maken voor overlastpreventie.

Het standpunt Jacht en afschot is onderdeel van: Dieren in het wild