Gaat de wilde eend de patrijs en de grutto achterna?


16 maart 2020

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om geen ontheffingen meer te verlenen voor het doden van de Wilde Eend, en er bij het Rijk op aan te dringen om de soort niet meer te laten afschieten voor de plezierjacht.

Burgerlid van de Partij voor de Dieren Paranka Surminski vreest dat de Wilde Eend, na de weidevogels en de insecteneters, de volgende soort is die het niet meer gaat redden in ons buitengebied. Alle reden dus om nu al in te grijpen en de Wilde Eend van de landelijke lijst met vrij bejaagbare soorten te halen, voordat dezelfde maatregelen nodig zijn als voor de patrijs. Dit is een bevoegdheid van de Tweede Kamer, maar de provincie Noord-Brabant kan hier wel om vragen.

Als eerste moet de provincie zelf stoppen met het verlenen van ontheffingen voor het doden van Wilde Eenden. Surminski: "Ongeacht de reden van de achteruitgang van de staat van instandhouding van de eenden, jacht, voedselgebrek of iets anders, moet niet worden geschoten op een soort die al jaren een duidelijk dalende tendens vertoont."

Gerelateerd nieuws

Structureel afschot van bevers voorkomen met eenmalige investering

Als het aan Waterschap Brabantse Delta ligt, mogen bevers binnenkort worden afgeschoten. De Partij voor de Dieren is het hier...

Lees verder

Doden van Steenbergse zwanen helpt niet in waterrijk landbouwgebied

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven toestemming voor het doden van beschermde knobbelzwanen op een pe...

Lees verder