Struc­tureel afschot van bevers voorkomen met eenmalige inves­tering


13 maart 2020

Als het aan Waterschap Brabantse Delta ligt, mogen bevers binnenkort worden afgeschoten. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens en zegt dat daarmee de deur wordt opengezet voor structureel afschot en daar wordt niemand beter van. De partij vraagt vandaag aan het college van Gedeputeerde Staten om af te zien van toestemming voor afschot en om financiële ondersteuning te geven aan het waterschap voor de inzet van preventieve diervriendelijke maatregelen ter bescherming van de dijken.

De Partij voor de Dieren is het niet eens met de denkrichting van het waterschap dat in het uiterste geval moet worden gedacht aan afschot. Volgens fractievoorzitter Marco van der Wel wordt zo de aandacht afgeleid van het feit dat er duurzame, diervriendelijke alternatieven bestaan: ‘’Waterschap Brabantse Delta lijkt met haar uitspraken in de media voor te sorteren op het doden van de bevers. Hun verhaal dient om het publiek rijp te maken voor de gedachte dat het echt niet anders kan, maar er zijn voldoende manieren om bevers bij dijken weg te houden. Een geschikte plaats blijft altijd bevers trekken. De enige permanente oplossing is de dijk minder aantrekkelijk te maken voor de bevers.’’

Waterschap Brabantse Delta vindt de beverwerende maatregelen te duur, maar de Partij voor de Dieren vindt geld geen reden om af te zien van permanente beschermingsmaatregelen van de dijken. Bovendien helpt het ‘beverproof’ maken van de dijken ook tegen schadelijke effecten van muskusratten; twee knaagdieren in één diervriendelijke klap.

De Zoogdiervereniging adviseert de waterschappen overigens om bij onderhoud van dijken direct ook beverwerende maatregelen te nemen, ook als er nog geen bevers aanwezig zijn. Op den duur is dat meer kosteneffectief. Dezelfde vereniging heeft in 2013 in overleg met alle Brabantse waterschappen een protocol voor het omgaan met bevers geschreven. Dit zogenoemde beverprotocol bevat vele diervriendelijke preventieve maatregelen om schade door bevers te voorkomen, doet recht aan de beschermde status van het dier en daarin wordt doden niet genoemd. Met name niet omdat er minder vergaande maatregelen voorhanden zijn.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Betrouwbare provincie moet illegale mestfabriek Asten stilleggen

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten (GS) zo snel mogelijk de illegale mestfabriek in Asten stil legt. Het be...

Lees verder

Gaat de wilde eend de patrijs en de grutto achterna?

De Partij voor de Dieren in Noord-Brabant vraagt aan het college van Gedeputeerde Staten om geen ontheffingen meer te verlene...

Lees verder