Betrouwbare provincie moet illegale mest­fa­briek Asten stil­leggen


13 maart 2020

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten (GS) zo snel mogelijk de illegale mestfabriek in Asten stil legt. Het bewust niet handhaven door de provincie is een tekenend voorbeeld van waarom burgers het vertrouwen in de politiek verliezen, stelt Statenlid Anne-Miep Vlasveld: “Burgers moeten er op kunnen rekenen dat de overheid haar eigen regels handhaaft. De vergunning voor deze mestverwerker is vernietigd, doordat het in strijd was met de provinciale ruimtelijke regels – dan mag de installatie simpelweg niet in werking zijn.” De partij heeft schriftelijke vragen ingediend.

Vlasveld vreest precedentwerking door de selectieve omgang van de provincie met haar eigen regels. “Waarom zouden andere mestondernemers zich aan de regels houden, als nu blijkt dat de provincie mestfabrieken zonder vergunning ook hun gang laten gaan?”, vraagt Vlasveld zich af. Het Partij voor de Dieren-Statenlid benoemt ook de situatie van de burgers, die ageren tegen de betreffende situatie: “Rond de verkiezingen halen we alles uit de kast om de opkomst te maximaliseren, maar jaar in, jaar uit, zijn vele burgers druk bezig om onrecht door de overheid te bestrijden, waarmee het beetje vertrouwen van de burger nog verder daalt.” Vlasveld wil daarom ook van GS weten hoe zij aan de omwonenden gaan uitleggen waarom de provincie niet optreedt tegen de illegale mestfabriek die voor veel overlast zorgt.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie de Astense mestfabriek, op basis van hun eigen regelgeving, per direct sluit. Verder stelt de partij voor om het beleid voor vergunningverlening zo aan te passen, dat dit soort installaties pas gebouwd mogen worden zodra alle benodigde vergunningen voor het gebruik in orde zijn. “Anders blijven we situaties krijgen waarbij de provincie onder druk wordt gezet om illegaal gebruik te legaliseren omdat de dure installatie nou eenmaal al is gebouwd. Dat zien we dadelijk ook gebeuren bij een megavergistingsinstallatie in Sterksel”, licht Vlasveld toe.