Provin­ciale Staten gaan in debat over de verdozing van Brabant


3 maart 2020

Een aantal partijen wil in Provinciale Staten het debat aangaan over de verdozing van Brabant. In reactie op de brief van acht actiegroepen over de komst van steeds meer megalomane distributiecentra, hebben Partij voor de Dieren, GroenLinks, Lokaal Brabant, de SP, en de PVV een zogeheten themabijeenkomst aangevraagd. De partijen willen de actiegroepen uitnodigen hun noodkreet ook in het provinciehuis te laten horen.

Partij voor de Dieren-Statenlid Anne-Miep Vlasveld, initiatiefnemer van het debatverzoek: “Eind vorig jaar hebben we een motie ingediend om niet meer ruimte aan logistieke bedrijven te verspillen, maar die kreeg geen meerderheid. Misschien kunnen de omwonenden van de uitdijende bedrijventerreinen de andere provinciale fracties wel overtuigen dat de verdozing van Brabant moet stoppen.” Er is genoeg steun vanuit verschillende fracties – in ieder geval 50+ en CU-SGP – om de bijeenkomst doorgang te laten vinden.

De komst van steeds meer grote logistieke bedrijfshallen is een groeiende zorg voor veel inwoners in Brabant. Het College van Rijksadviseurs publiceerde recent nog een alarmerend rapport over uitblijvend beleid. De effecten van deze ontwikkeling liegen er niet om, stelt Vlasveld: “Het gaat om extra druk op de wegen en meer uitstoot, aantasting van het landschap, leegloop van winkels in de binnensteden, en een extra beslag op de al schaarse ruimte. Dit is wat er gebeurt als gemeenten en de provincie hun oren laten hangen naar een paar investeerders, die verder geen enkele binding met Brabant hebben, ten koste van de algemene belangen van alle Brabanders.”

De Partij voor de Dieren pleit zelf voor een stop op nieuwe bedrijventerreinen en wil dat alleen de bestaande bedrijventerreinen nog worden gebruikt voor nieuwe bedrijven, maar niet nog meer blokkendozen. Vlasveld: “Het is natuurlijk makkelijker en goedkoper voor investeerders om op een leeg weiland te bouwen, maar dat kunnen we ons als samenleving niet meer permitteren want ruimte is schaars. Daarnaast is er voorlopig nog genoeg ruimte beschikbaar op de bestaande leegstaande terreinen, en op een gegeven moment is het ook gewoon genoeg. Vanwege economische belangen is de balans al te ver doorgeslagen, ten nadele van onder andere leefbaarheid en natuur. De oppervlakte van Brabant groeit tenslotte niet mee met de eindeloze groeiambities van bedrijven.”

Gerelateerd nieuws

Maak van Airparc Seppe niet zoveelste bedrijventerrein

Het gebruik van Airparc Seppe als een regulier bedrijventerrein gaat volledig in tegen de gemaakte afspraken met de provincie...

Lees verder

Betrouwbare provincie moet illegale mestfabriek Asten stilleggen

De Partij voor de Dieren wil dat Gedeputeerde Staten (GS) zo snel mogelijk de illegale mestfabriek in Asten stil legt. Het be...

Lees verder